Konkurzy

do skupiny fagotů s povinností 1. fagotu

ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava vypisuje konkurz do skupiny fagotů s povinností 1. fagotu konkurz se uskuteční 23. 10. 2017 ve 14:00 hodin v sídle Janáčkovy filharmonie Ostrava písemné přihlášky zasílejte na szabova@jfo.cz nejpozději do 16. […]

do skupiny trubek s povinností 1. trubky / a trumpet player with a duty of 1st trumpet

ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava vypisuje konkurz do skupiny trubek s povinností 1. trubky konkurz se uskuteční 27. 9. 2017 ve 14:00 hodin v sídle Janáčkovy filharmonie Ostrava písemné přihlášky zasílejte na szabova@jfo.cz […]