Janáčkova filharmonie OstravaŽesťové kvinteto Janáčkovy filharmonie Ostrava

Žesťové kvinteto Janáčkovy filharmonie Ostrava

Podnětem ke vzniku souboru byly časté požadavky různých organizací na provedení slavnostních fanfár. Tyto jsou v repertoáru souboru stále a jsou využívány pořadateli u příležitosti promocí, zahájení kongresů a sympozií, reprezentačních plesů, otevírání nových budov atd. Soubor byl poctěn přizváním k učinkování na slavnostním aktu uvítání belgického královského páru na ostravské radnici. Další významné vystoupení se konalo v Barceloně roku 2003, kde soubor účinkoval při prezentaci města Ostravy pro španělské podnikatele. Postupně byly do repertoáru zařazovány skladby různých časových období, a tak vzniklo několik druhů programů. Základem zůstávají skladby renesančních a barokních autorů Pezzela, Vejvanovského, Scheidta, Gabrieliho atd., ze kterých je sestaven program vhodný pro chrámové i koncertní prostory. Tento je ve vánočním období obohacován o vánoční pastorely, koledy a vánoční poezii. Dalším okruhem jsou skladby novodobých autorů, komponujících pro pět  žesťů. Z těchto je sestaven „odlehčenější“ program vhodný pro vernisáže, lázně a kulturní vystoupení v rámci plesů, zasedání, oslav atd. Soubor má v repertoáru i koncert pro školní mládež od 5. třídy ZŠ, ve kterém názorně předvádí vývoj žesťových nástrojů a tím i hudby. Na přání pořadatele je možno programy kombinovat a sestavit repertoárovou skladbu koncertu „na míru“.

Obsazení:
Trubky – Roman Buchal a Petr Kabil
Lesní roh – Věra Bartošová
Trombon – Milan Zatloukal
Tuba – Karel Šín