fbpx
Janáčkova filharmonie OstravaNová koncertní síň

Nová koncertní síň

ANKETA: Potřebuje Ostrava novou koncertní síň?
Vypsání architektonické soutěže
Architektonická soutěž – nová koncertní síň pro Ostravu

Vítězný návrh
Výstava
Pravidelné schůzky expertů
Kulturní projekty v Ostravě – návštěva ministra kultury

 

ANKETA: Potřebuje Ostrava novou koncertní síň, nebo je lepší pořádně opravit DKMO? Jak to vidí kandidáti na primátora?

Tomáš Macura.Tomáš Macura (ANO):Ostrava potřebuje obojí jak opravit dům kultury, který je památkově chráněný objekt, ale nemá odpovídající koncertní sál, tak postavit novou koncertní halu. Diskusi o potřebnosti nové koncertní haly bych si dovolil přirovnat k úvaze, zda FC Baník potřebuje prvoligový stadion. Jsem hrdý na to, že se nám podařilo připravit a vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž, a že nám v ní přislíbila účast světoznámá architektonická studia. Ze strany odborné i laické veřejnosti máme na náš přístup k nové výstavbě pozitivní ohlas.

 

Zdeněk Nytra.

Zdeněk Nytra (ODS):Je potřeba si uvědomit, že novou koncertní síň si zaslouží především Janáčkova filharmonie, která dlouhá léta působí v provizorních podmínkách. Tedy nejen město Ostrava, kterému bude určitě slušet. Podporujeme výstavbu koncertní síně ve variantě rozšíření stávajícího Domu kultury města Ostravy společně s jeho rekonstrukcí. Tato varianta je určitě nejlepší řešení, navíc praktické. Zanedlouho bychom totiž tak jako tak, museli rekonstrukci samotného domu kultury řešit.

 

 

Lukáš Semerák.

Lukáš Semerák (Ostravak):Koncertní síň je projekt nadregionálního významu s obrovskou kulturní přidanou hodnotou. Měla by být prestižním zázemím pro naši Janáčkovu filharmonii, a současně výjimečným místem, jehož každá návštěva bude opravdový zážitek.
Obecně bych stavby nespojoval. DKMO, porubský Poklad, podobně jako Akord v Zábřehu, nabízí zázemí hlavně pro lidi z daného obvodu. Osobně jsem rád, že se třeba do projektu Pokladu podařilo včlenit kino, které dneska v Porubě v podstatě není.

 

Zbyněk Pražák.

Zbyněk Pražák (KDU-ČSL):Ostrava určitě potřebuje novou koncertní síň, neboť stávající sál v DKMO rozhodně nesplňuje zejména akustické požadavky. Ale zároveň potřebuje i generální opravu DKMO. Proto se rozhodlo o umístění nového koncertního sálu do prostoru DKMO, který pak bude poskytovat veškeré potřebné zázemí. Úkolem nyní zadané architektonické soutěže je navrhnout a optimálně propojit nový objekt koncertního sálu se stávajícím objektem DKMO při respektování jeho podoby, coby chráněné kulturní památky.

 

David Witosz.

David Witosz (Piráti):Ano, podpoříme výstavbu koncertní síně na základě výsledků architektonické soutěže i v souvislosti s koncepčním řešením veřejného prostoru. To znamená v souladu s rekonstrukcí sadu Milady Horákové.

 

 

 

Martin Juroška.

Martin Juroška (KSČM):KSČM podporuje stavbu koncertní haly, byť si nemyslíme, že její umístění u DKMO je nejlepší, a to vzhledem k nedostatku parkovacích míst. Přece jen to bude hala pro zhruba 1300 návštěvníků, a potřeba parkovacích míst tak bude enormní. Můžeme litovat, že na to nebyly využitydotace EU. Poláci je využili na mnoho užitečných staveb, a u nás se nastavěla spousta rozhleden, golfových hřišť, čapích a jiných hnízd, ale skoro nic pořádného.

 

 

Jiří Srba.Jiří Srba (ČSSD):Dům kultury města Ostravy má přednost, to je jasné. Ten chceme opravit. Nová koncertní hala jistě stojí za úvahu, ale není priorita dnešních dnů. Obyvatelé města si přejí bezesporu dát do pořádku hlavně komunální infrastrukturu a mít tak prostor pro každodenní vyžití, volný čas. Důležité je dostupné parkování, parky, chodníky, hřiště nebo i opravdový vodní areál.

 

 

Patrik Hujdus.

Patrik Hujdus (Nezávislí): Chtěli bychom jít nejlépe cestou využití stávajících prostor DKMO, který má svou historii a je tradiční  součástí ostravského kulturního života. Protože kapacitně je nedostačující, myšlence vzniku nové koncertní síně jako součásti stávajícího DKMO se nebráníme.

 

 

 

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/kdo-chce-v-ostrave-koncertni-sin-20180929.html

 

V Ostravě schválili záměr vypsání soutěže na koncertní síň. Bude to republikový unikát, tvrdí primátor

Město Ostrava vyhlásí další architektonickou soutěž. Jako pátá v pořadí za poslední dva roky a jedna z nejvýznamnějších v celé historii města to bude mezinárodní soutěž na novou koncertní halu, kde v budoucnu najde zázemí Janáčkova filharmonie. Snahou města je postavit výjimečnou stavbu nejen z architektonického hlediska, ale především se špičkovou akustikou. Soutěž bude koncipována jako kombinovaná se dvěma koly. Náklady na realizaci koncertní haly jsou v tuto chvíli odhadovány na 1,5 mld. korun bez DPH. Kulturní deník Ostravan.cz přináší kompletní tiskovou zprávu, kterou vydalo město Ostrava ve středu během zasedání zastupitelstva.

Ostrava již desítky let usiluje o výstavbu koncertní haly s perfektní akustikou, dostatečným místem pro posluchače a zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Pro její realizaci byla vybrána lokalita Domu kultury města Ostravy. Kulturní dům postavený v letech 1956 až 1961 v duchu moderního klasicizmu se již mnoho let potýká s problémem jeho smysluplného využití a zapojení do současného kulturního života. A právě od jeho spojení s novou koncertní halou, jejíž výstavba si zároveň vyžádá celkovou rekonstrukci kulturního domu, si město slibuje jeho oživění a nové využití, které mu zajistí nejen záchranu architektonických hodnot, ale také nové zapojení do kulturního života města.

„Naším cílem je vybudovat kvalitní koncertní halu s kapacitou až 1300 míst, která nebude mít v České republice obdoby. Prověřili jsme proto podrobně způsob a podmínky podobných soutěží u nás i v okolních státech. Došli jsme k závěru, že nutností pro skutečně kvalitní výsledek je oslovení takového projektového týmu, který bude disponovat nejen kvalitním architektem se zkušenostmi s projektováním koncertní haly, ale také zkušeným akustikem. Abychom zajistili co nejkvalitnější výsledek soutěže a navrženého řešení, rozhodli jsme se oslovit kromě odborné veřejnosti i tři mezinárodně uznávané architektonické kanceláře se zkušenostmi s projektováním koncertní síně, která již v praxi své akustické kvality prokázala. Těmi třemi oslovenými týmy budou: Steven Holl Architects + Kropac Architects, Konior Studio a do třetice Henning Larsen,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

„Zkušenosti ze světa ukazují, že špičková koncertní hala je vždy impulzem nejenom pro rozvoj kultury a vzdělanosti v daném místě, ale také pro rozvoj turistického ruchu,“ dodal ostravský primátor.

Soutěž bude koncipována jako kombinovaná. K účasti v soutěži budou vyzvány tři zahraniční ateliéry a zároveň budou dle zákona o zadávání veřejných zakázek vybráni další účastníci soutěže, a to na základě předložených portfolií prokazujících jejich zkušenosti s takovým typem staveb a personálního zajištění projekčního týmu osobami disponujícími rovněž těmito zkušenostmi. Tito účastníci budou vybráni z neomezeného počtu zájemců, kteří se nad rámec vyzvaných mohou o účast v soutěži ucházet. Výsledný maximální počet účastníků v soutěži, kteří budou zpracovávat své návrhy řešení, tak bude šest. Dále je soutěž připravována jako dvoufázová, označována někdy také jako dvoukolová, a to z důvodu značného rozsahu, složitosti a náročnosti předmětu soutěže a jeho součástí. Tento postup umožňuje v prvním kole postupné zpřesňování vybraných návrhů a jejich dopracování na základě doplnění soutěžních podmínek v případném kole druhém. Soutěžní podmínky mohou být ještě měněny a to na základě jednání soutěžní poroty a při projednávání s Českou komorou architektů.

„Je zřejmé, že v případě takto významné soutěže není prioritou rychlost, ale kvalita. S tím souvisí i časová náročnost na její organizaci. V tuto chvíli předpokládáme, že soutěž vyhlásíme ještě letos v červnu, vítěze bychom mohli znát na začátku příštího roku a odhaduji, že bychom mohli začít stavět v letech 2021 až 2022. Rád bych ještě připomněl, že jsme pro financování výstavby haly zřídili v roce 2017 speciální účelový fond, ve kterém na stavbu haly střádáme peníze. Prozatím jsme do něj vložili 100 milionů korun. Předpokládáme finanční participaci státu a kraje,“ upřesnil ostravský primátor Tomáš Macura.

Rada města zároveň schválila složení soutěžní poroty, kterou budou jako řádní členové závislí tvořit primátor Tomáš Macura, náměstek primátora Zbyněk Pražák a starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová. Nezávislými členy poroty jsou Zvi Hecker, nezávislý architekt z Berlína, Krzysztof Ingarden, nezávislý architekt z Krakowa, Rafi Segal, nezávislý architekt z Princetonu a Valerie Mulvin, nezávislá architekta z Dublina. Schváleni byli také tito přizvaní odborníci – ředitel NPÚ Ostrava Michal Zezula, historik umění NPÚ Ostrava Martin Strakoš, rozpočtář Jindřich Jansa, vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy Cyril Vltavský, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla, akustik Martin Vondrášek a Jan Košulič, mistr zvuku a provozní specialista.

Zdroj: Tisková zpráva města Ostravy, 11.4.2018

 

Architektonická soutěž – nová koncertní síň pro Ostravu

Koncertní hala se špičkovou akustikou, o které sní milovníci klasické hudby v Ostravě už mnoho let, se stává realitou. Do konce června by mohla být jasná její podoba. Do druhého kola architektonické soutěže pořádané krajským městem nyní postoupily čtyři návrhy. Město vyhlásilo otevřenou soutěž loni v létě.

„Oslovili jsme napřímo tři renomovaná zahraniční studia: tým amerického architekta Stevena Holla, dánský ateliér Henning Larsen Architects a Konior Studio z Polska, která mají zkušenosti se stavbami koncertních hal. Z dalších 31 zájemců jsme vybrali také tři: německé Nieto Sobejano Arquitectos, nizozemské Van Dongen – Koschuch Architects and Planners a francouzské Architecture Studio. Odborná porota už všechny návrhy posoudila a do druhého kola soutěže poslala čtyři z nich,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Podotkl, že soutěž je anonymní, a porotci se proto až po skončení prvního kola a rozlepení obálek dozvěděli, že vypadli Němci a Nizozemci.

„Všechny návrhy byly zajímavé. Jedno studio ale vypadlo proto, že autoři návrhu halu pojali jako samostatnou budovu stojící vedle Domu kultury města Ostravy a my trváme na jejich funkčním propojení. Druhé studio nepostoupilo proto, že halu předsadilo před dům kultury k rušné silnici. Bylo by složité a nákladné zajistit odhlučnění,“ vysvětlil Macura.

Nová koncertní síň, která poskytne zázemí Janáčkově filharmonii Ostrava, má pojmout více než tisíc posluchačů. Má jít o výjimečnou stavbu za zhruba 1,5 miliardy korun bez DPH.

„Každý ze čtyř postupujících návrhů je úplně jiný, architekti nabízejí široký výběr od ultrakonzervativní stavby až po futuristický objekt,“ doplnil primátor Ostravy.

 

Vítězný návrh

Město Ostrava zveřejnilo ve čtvrtek vítěze architektonické soutěže na novou koncertní halu, která vznikne jako přístavba Domu kultury města Ostravy. Díky originálnímu návrhu tak krajskou metropoli oživí špičková světová architektura. Autorem návrhu je studio Steven Holl Architects + Architecture Acts z New Yorku, které dokázalo nejlépe propojit stávající kulturní dům s novou halou. 

Město Ostrava vloni v srpnu zahájilo jednu z nejvýznamnějších architektonických soutěží v celé své historii. Kombinovaná dvoukolová mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž na koncertní halu má svého vítěze po necelém roce od vyhlášení. Je jím studio Steven Holl Architects + Architecture Acts  z New Yorku, které vybrala renomovaná soutěžní porota. Výsledky projednala rada města a schválila navržené pořadí.

„Pro Ostravu je skvělou zprávou, že autorem návrhu je právě studio Steven Holl Architects plus Architecture Acts, které má na svém kontě řadu realizací špičkové světové úrovně. Právě americkému studiu se nejlépe podařilo propojit stávající kulturní dům s novou koncertní halou. Vítězný koncept přináší nejen originální architekturu, ale také velmi zajímavé, byť náročné technické řešení, které je šetrné k životnímu prostředí, má dlouhodobou udržitelnost a nabízí nízké provozní náklady,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

„Ostrava vybudováním nového koncertního sálu posílí svou pozici kulturního centra a zařadí se po bok významným metropolím, které už svou koncertní halu mají. Ty se špičkovou architekturou a akustikou jsou vždy impulzem nejen pro rozvoj kultury a vzdělanosti v daném místě, ale také magnetem pro rozvoj turistického ruchu. Poslední opravdu plnohodnotnou koncertní halou postavenou u nás bylo pražské Rudolfinum z konce 19. století. Věřím, že i naše hala bude lákat svou architekturou, zvukem a programem nejméně stejně dlouhou dobu,“ je přesvědčen primátor Tomáš Macura.

Soutěžní porota návrhy posuzovala v pondělí 1. a úterý 2. července. Tvořili ji renomovaní architekti, přizvaní odborníci a zástupci města. Předseda poroty, mezinárodně uznávaný architekt Krzysztof Ingarden, výběr vítěze komentoval takto: „Proč jsme vybrali právě tento návrh? Byl prostě nejlepší. Je to úžasné architektonické dílo, které velmi dobře zvažuje vztah staré budovy s novou, vztah mezi městem Ostravou a parkem za stávajícím objektem. Věřím, že vítězný projekt bude i emblematickým dílem pro Ostravu, které ji tak oživí.“

Město Ostrava vyzvalo k přímé účasti v soutěži tři architektonické kanceláře se zkušenostmi s projektováním koncertních síní – Steven Holl Architects + Architecture Acts; Konior Studio a Henning Larsen Architects. V říjnu 2018 k nim přibyli tři další, a to Architecture Studio z Paříže, Nieto Sobejano Arquitectos z Berlína a Van Dongen – Koschuch Architects and Planners z Amsterdamu, kteří byli vybráni na základě doporučení soutěžní poroty z 31 zájemců o účast v soutěži na základě svých referencí a portfolií. Výsledný maximální počet účastníků v dvoukolové soutěži tak byl omezen na šest. Do druhého kola architektonické soutěže postoupily čtyři návrhy, skončila studia  Nieto Sobejano Arquitectos z Berlína a Van Dongen – Koschuch Architects and Planners z Amsterdamu.

Porotu tvořili architekti Krzysztof Ingarden (Ingarden&Ewy/ Krakow), Rafi Segal (RSAU/ Princeton/ MIT Architecture/ Cambridge), Valerie Mulvin (mccullough mulvin architects/ Dublin), Jakub Szczęsny (SZCZ/ Warszawa), náhradníci Adam Rujbr (Adam Rujbr Architects/ Brno) a Tadeáš Goryzcka(Kabinet architektury/ Ostrava). Dále pak přizvaní odborníci – ředitel NPÚ Ostrava Michal Zezula, historik umění

NPÚ Ostrava Martin Strakoš, rozpočtář Jindřich Jansa, vedoucí odboru Útvar hlavního architekta MMO Cyril Vltavský, ředitel JFO Jan Žemla, akustik Martin Vondrášek a Jan Košulič, mistr zvuku a provozní specialista. Za vedení města v porotě zasedli primátor Tomáš Macura, náměstek primátora Zbyněk Pražák a náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

„Výstavu všech čtyř návrhů z druhého kola připravujeme na září. Ještě na podzim bychom rádi uzavřeli smlouvu s autorem vítězného návrhu. Do konce roku 2021 by měly být dokončeny všechny stupně projektové dokumentace. Následovat bude zahájení stavby v roce 2022 a k slavnostnímu otevření nové koncertní haly a modernizovaného domu kultury dojde v roce 2024. Celkově je návrh již teď ve stupni architektonické soutěže velmi dobře propracován,“ doplnila náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová, která byla členkou poroty.

K financování přípravy a realizace této investičně náročné stavby má město speciální účelový fond. Prozatím do něj vložilo z městského rozpočtu částku 250 milionů korun a další peníze budou přibývat.  Náklady na výstavbu koncertní haly jsou odhadovány na 1,5 miliardy korun bez DPH. Na základě „Memoranda o spolupráci“, podepsaného v roce 2018, se k podpoře tohoto projektu zavázal i český stát, zastoupený Ministerstvem kultury České republiky částkou 600 milionů a také Moravskoslezský kraj 300 miliony korun. Ostrava o výstavbu důstojné koncertní haly s perfektní akustikou, dostatečným místem pro posluchače a zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava usilovala desítky let. Kulturní dům, který byl vybudován v letech 1956 až 1961 v duchu moderního klasicizmu, tuto funkci plnohodnotně neplní.

Město Ostrava v posledních třech letech vyhlásilo architektonickou soutěž nebo záměr na její vypsání v osmi případech. Největší soutěží v novodobé historii města je právě ta na výstavbu koncertní haly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tisková zpráva města Ostravy ze dne 4.7.2019 a www.archiweb.cz

 

Výstava – Koncertní síň pro Ostravu

je název výstavy, která byla za doprovodu členů Janáčkovy filharmonie slavnostně zahájena 2. října 2019 v 18 hodin na piazzettě (krásně upraveném prostranství u Komerční banky) na křížení ulice Nádražní a Bankovní. Samotná výstava, která mapuje příběh architektonické soutěže a její výsledky byla instalována v budově bývalého Galexu na nároží ulic Nádražní a Hollarova do konce října 2019. Vedle vítězného návrhu uznávaného studia newyorského architekta Stevena Holla a českého atelieru Architecture Acts přiblížila expozice také další soutěžní návrhy.
Fotografie ze zahájení.

 

 

 

 

 

 

 

V současné době je ve vestibulu Domu kultury města Ostravy instalována výstava věnovaná vítěznému architektonickému návrhu ( z dílny  uznávaného studia newyorského architekta Stevena Holla a českého atelieru Architecture Acts) nové ostravské koncertní síně. Kromě fotografií a dalších dokumentů a informací si zde návštěvníci mohou od 9. 1. 2020 prohlédnout i model budoucí ikonické stavby. Expozice zde bude umístěna do 28. února. Děkujeme MAPPA Ostrava za zapůjčení.

 

Pravidelné schůzky expertů

Z New Yorku přijeli do Ostravy experti kvůli koncertní haly. Schůzky budou pravidelné. Už asi víte, že v Ostravě se bude stavět nová koncertní hala. V architektonické soutěži vybrala porota renomované architektonické studio Stevena Holla z New Yorku. V těchto dnech už začaly schůzky mezi odborníky, aby se doladily technické náležitosti stavby.

Vítězný návrh studia Stevena Holla na koncertní halu pro tisíc posluchačů bude pro Ostravu znamenat velké zvýraznění ve světě kultury. Hala bude nejen architektonicky zajímavá, ale měla by mít i skvělou akustiku, na což Janáčkova filharmonie, která ji bude využívat jako svou domovskou scénu, dohlíží. „Pro orchestr to najednou znamená, že může mnohem lépe pracovat se zvukem. Vyniknou jeho silné stránky, jeho kvalita,“ říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Nový koncertní sál bude propojen s původním Kulturním domem města Ostravy a i to sebou nese řadu inovativních řešení a komplikací. Objekt bude také zasazen do parku Milady Horákové. Architektonické studio proto musí řadu věcí doladit s místními odborníky. „Řešíme upřesnění požadavků, které se týkají objízdných tras nebo připojení. Vymezení haly směrem do parku, abychom do něj nezasahovali. Řešíme například i umístění vodního prvku,“ vysvětluje náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Schůzky se zúčastnili i památkáři, kteří dbají na citlivé propojení s původní památkově chráněnou budovou kulturního domu. Na schůzce byli ale třeba také hasiči, kteří mají na starosti bezpečnost budovy a po jejím dokončení musí vše schválit. Podobné schůzky budou probíhat minimálně každý měsíc a mnoho dalších věcí se dojedná i prostřednictvím telekonference.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000018862/z-new-yorku-prijeli-do-ostravy-experti-kvuli-koncertni-haly-schuzky-budou-pravidelne

 

Kulturní projekty v Ostravě

Koncertní hala, nová vědecká knihovna i muzeum Plus v Dolních Vítkovích. Stavby, které by měl financovat stát. O těchto projektech jednal na své návštěvě Ostravy 19. 2. 2020 ministr kultury Lubomír Zaorálek s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou. Viz Události v regionech.