Hledáme nástroje

Vážení přátelé,

v létě 2012 byly z uzamčených šaten Janáčkovy filharmonie Ostrava (www.jfo.cz)  odcizeny tři mistrovská violoncella těchto značek:
violoncello s vinětou „opravil B. Lantner“ (1862-1917) Praha, výrobce tohoto nástroje pravděpodobně houslař K.B.Dvořák (1856-1909), hodnota 200 000 Kč a více, majetek JFO,violoncello s vinětou „CH.J.B.Collin-Mezin“ (1841–1923) cena asi 200 000 Kč, majetek JFO, violoncello s vinětou „ Jos. Müller (1850-1936), Schönbach“, cena asi 100 000 Kč, majetek JFO.

Detailní fotografie těchto nástrojů je možno vidět zde: http://www.jfo.cz/orchestr/ hledame-nastroje/ (vysoké rozlišení fotografií je možno docílit stažením na vaše PC). Není jisté, zda viněty nejsou změněny nebo odstraněny, proto prosím důkladně prohlídněte kresbu dřeva zvláště na zadní desce nástrojů. Současně byly odcizeny violoncellové smyčce zn.Luboš Odlas a Pfretzschner (s opravenou špicí), dále lesní roh zn. Engelbert Schmidt Bb/high F s A-stopventilem, ručně tepaným korpusem, vč. pouzdra a příslušenství, výrobní číslo 29049.

Budeme vděčni za každou informaci o těchto nástrojích nebo o člověku, který by se snažil tyto nástroje prodat. Kontaktujte nás prosím na www.jfo.cz nebo také na mailové adrese jfoinstruments@email.cz

Management JFO

Dear friends,

in summer 2012 was stolen from locked dressing rooms of  Janáček Philharmonic Orchestra in Ostrava (www.jco.cz), Czech Republic, three master violoncellos of these marks:

Violoncello with vignette „opravil B.Lantner“ (1862 – 1917) Prague, probable maker hereof instrument is violin – maker K.B.Dvorak (1856 – 1909) Prague, price around 10 000 EUR, property of Janacek Philharmonic Orchestra Violoncello with vignette„CH.J.B.Collin-Mezin“ (1841–1923) Mirecourt, price around 10 000 EUR, property of Janacek Philharmonic Orchestra Violoncello with vignette „ Jos. Müller (1850-1936), Schönbach“, price around 4000 EUR, property of Janacek Philharmonic Orchestra.

Photos of the instruments you can see here: http://www.jfo.cz/orchestr/ hledame-nastroje/ (if you need high resolution, you must download photos on your PC). Is not sure, if vignette aren’t changed or removed, that’s why please properly check-up grain of wood especially on backboard of instrument. At the same time was stolen cello bows Luboš Odlas and  Pfretzschner, french horn Engelbert Schmidt Bb/high F with A-stopventil, serial number 29049.

We would be grateful for any information about these instruments or about person,  who would try propose these instruments for sell. Contact us on www.jfo.cz or by mail  jfoinstruments@email.cz

The management of Janáček Philharmonic Ostrava

B/ violoncello s vinětou „CH.J.B.Collin-Mezin“ (1841–1923) cena asi 200 000 Kč, majetek JFO

C/ violoncello s vinětou „ Jos. Müller (1850-1936), Schönbach“, cena asi 100 000 Kč, majetek JFO

Soubory ke stažení