fbpx

Komorní soubory

Benda Quartet

BENDA QUARTET má od svého vzniku v roce 2012 na svém kontě již celou řadu uměleckých úspěchů. Za výrazný mezník lze považovat koncert uskutečněný 7. dubna 2014 v rámci komorní abonentní […]

Camerata Janáček

Komorní orchestr Camerata Janáček vznikl na sklonku roku 1998. Jeho smyčcový základ tvoří 13 hudebníků, předních hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Příležitostně, pokud to vyžaduje partitura, je orchestr doplňován o další […]

Janáčkův komorní orchestr

Janáčkův komorní orchestr vznikl v roce 1964 z předních hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Záhy se jeho uměleckého vedení ujal Zdeněk Dejmek, který svou strhující muzikalitou, stylovým cítěním a systematickou precizní prací přivedl […]

Kaemika corni

Kaemika corni vynikající kvarteto lesních rohů, které vzniklo v roce 1978, tvoří hornisté Janáčkovy filharmonie Ostrava. Cizokrajně znějící název souboru vznikl prostým spojením počátečních písmen křestních jmen zakládajících členů KA […]

Žesťové kvinteto Janáčkovy filharmonie Ostrava

Podnětem ke vzniku souboru byly časté požadavky různých organizací na provedení slavnostních fanfár. Tyto jsou v repertoáru souboru stále a jsou využívány pořadateli u příležitosti promocí, zahájení kongresů a sympozií, […]