Konkurzy

Referent propagace

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent propagace Pozice je vhodná zejména pro kandidáty, kteří brilantně vládnou českým jazykem, mají přehled v oblasti sociálních sítí a zajímají se […]

do skupiny I. houslí (zástup za MD) / the 1st violin section (tutti) – maternity leave cover

ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava vypisuje konkurz do skupiny I. houslí konkurz se uskuteční 29. 5. 2018 ve 14:00 hodin v sídle Janáčkovy filharmonie Ostrava písemné přihlášky s životopisem, adresou, telefonním kontaktem a požadavky na korepetici zasílejte […]