Skladba

Janáčkova filharmonie Ostrava vyhlašuje

OTEVŘENOU VÝZVU PRO SKLADATELKY A SKLADATELE

se zájmem o zkomponování nové orchestrální skladby pro koncertní provedení orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava na abonentním koncertě cyklu E/Elán mladých. Tento cyklus koncertů prezentuje talentované hudebníky nastupující generace mezi sólisty (vybranými na základě interpretační soutěže) i dirigenty a nově si klade za cíl prezentovat nově vytvořené dílo vybraného zástupce nastupující generace skladatelů a skladatelek.

 

Zájemci se mohou přihlásit do 30. 4. 2024 online zasláním svého životopisu (a nepovinně doporučujícího dopisu), dvou nebo tří referenčních skladeb (partitura + nahrávka) a slovním popisem orchestrální skladby, kterou zkomponují pro Janáčkovu filharmonii Ostrava v případě, že budou vybráni.

 

 

K přihlášení do výzvy není vyžadována hotová kompozice.

 

Zájemci budou posuzováni odbornou komisí na základě těchto materiálů a s výsledkem budou obeznámeni v první polovině června 2024. Vybraný zájemce bude osloven ke zkomponování skladby pro klasicko-romantický symfonický orchestr v délce do 10 minut a bude mu nabídnuta finanční odměna. Partitura skladby musí být hotova a odevzdána do 31. 10. 2024.

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

– Absolventi nebo stávající studenti alespoň 3. ročníku oboru kompozice (či obdobného oboru) na kterékoliv konzervatoři v České republice

– Absolventi nebo stávající stuenti oboru kompozice (či obdobného oboru) na kterékoliv akademii v České republice

– Absolventi nebo stávající studenti oboru kompozice v zahraniční, pakliže jsou státními příslušníky ČR.

– Věkový limit není stanoven.

 

Janáčkova filharmonie Ostrava si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců.

 

Kontakt pro dotazy: Ondřej Daněk, danek@jfo.cz