fbpx

Koncerty pro školy

Pro školy 

První krok musí udělat každý sám. Je ale možné mu s ním výrazně pomoci. Vzdělávací programy, kterými JFO cílí na mladé posluchače, se snaží být právě takovým průvodcem, průvodcem žáka či studenta na jeho cestě k hudbě. Kromě koncertů pro rodiny s dětmi v rámci cyklu D jde zejména o dopolední koncerty. Ty mohou být zpestřením a doplněním běžné školní výuky. 

 

Dopolední koncerty pro školy (první i druhý stupeň ZŠ, SŠ)

Posluchače zde nečeká jen proud hudby, ale také doprovodné slovo, které mu pomůže v orientaci a hlavně dokáže probudit jeho zájem. Moderované koncerty nejsou čistě vzdělávacími programy, snaží se pouze pootevřít návštěvníkům dveře, za kterými čeká ono velké dobrodružství zvané hudba.

9. 10. 2020 v 9:30 

Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 (sólista v jednání, provázejí Lada Bělašková a Vladimír Polák,.diriguje Petr Popelka)

místo: společenský sál DKMO (min. 300 osob, max. 750 osob)
cena: 70 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

3. 12. 2020 v 10:00 

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 “Osudová” (provází Barbora Seidlová, diriguje Risto Joost)

místo: společenský sál DKMO (min. 300 osob, max. 750 osob)
cena: 70 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

14. 1. 2021 v 10:00 

Johann Strauss a jeho rodina (provází Jan Maxián, diriguje Vasilij Sinajskij)

místo: společenský sál DKMO (min. 300 osob, max. 750 osob)
cena: 70 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

11. 3. 2021 v 10:00 

Bedřich Smetana: Má vlast, výběr (provází Emma Smetana, diriguje Jan Kučera)

místo: společenský sál DKMO (min. 300 osob, max. 750 osob)
cena: 70 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

 

Dopolední generální zkoušky (druhý stupeň ZŠ, SŠ)

JFO zpřístupňuje školákům také vybrané generální zkoušky. Žáci a studenti tak mají možnost prožít specifickou atmosféru, která panuje v orchestru těsně před samotným koncertem. Před generální zkouškou je pro ně připraven poutavý dramaturgický úvod, který komentuje jednotlivé skladby nebo přibližuje dění ve filharmonii. Díla jsou vybrána tak, aby mladí posluchači měli možnost poznat stěžejní kusy symfonického repertoáru. V průběhu zkoušky však prosíme o klid, aby mohla nerušeně proběhnout.

Určeno pro: druhý stupeň základních škol, střední školy
termín:  v 9:30 hodin dramaturgický úvod (přiblížení programu)
začátek generální zkoušky v 10:00 hodin
místo: společenský sál DKMO (min. 300 osob, max. 750 osob)
cena: 30 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

Termín lze domluvit na základě široké nabídky symfonických koncertů JFO, zpravidla ve čtvrtek od 9:30. 

 

Komentované zkoušky orchestru (druhý stupeň ZŠ, SŠ)

Co do hudby vnáší skladatel, co hráči a co dirigent? Je partitura dogma, nebo si lze skladby nějak přizpůsobit? A jak se dá přimět orchestr, aby hrál to, co dirigentovi na “taktovce” vidí? Žákům druhého stupně základních škol i studentům středních škol nabízí JFO jedinečnou příležitost nahlédnout do procesu vzniku koncertního programu.

Termín lze domluvit individuálně. 

 

Workshopy pro školy (první i druhý stupeň ZŠ i žáky SŠ)

Jen poslouchat někdy nestačí. Jak co nejintenzivněji stimulovat dětskou kreativitu a koncentraci? JFO zvolila workshopy. Lektor v jejich rámci pracuje s dětmi interaktivním způsobem a věnuje se nejen prohlubování jejich vědomostí, ale také dovedností. Kromě mozkových závitů tak musí děti zapojit i své ruce a hlasivky. Cílem workshopů je ukázat dětem, jak hudbě naslouchat, otevřeně myslet a jak vnímat zvuky kolem sebe. Konkrétní program workshopu je sestaven na míru přihlášené třídě.

Termín lze domluvit individuálně, zpravidla v úterý dopoledne. 

 

Koncerty pro školy (MŠ, první stupeň ZŠ)
Účinkují hráči Janáčkovy filharmonie Ostrava a herci Divadla Petra Bezruče. 

Ladí neladí?!
Setkání se smyčcovým kvartetem doslova tváří v tvář. Hudebně-dramatický interaktivní program pro předškoláky a žáky prvního stupně základních škol. Kdo v takovém smyčcovém kvartetu hraje? Na jaké nástroje a jak se ladí? A co se stane, když mají hudebníci rozladěné nejen nástroje, ale také třeba náladu? To všechno budou děti po 45 minutách programu vědět. Po celou dobu se do něj mohou aktivně zapojovat. Smějí dokonce to, co na běžném koncertu ne: na vyzvání se vrtět, tancovat, zpívat nebo šustit.

Buší nebuší?!
Hudební setkání s bicími nástroji!  Tak ale těch je! A těch zvuků co dokážou vyloudit a těch rytmů! A to se na ně bubnuje? Buší? Cinká? Klepe? To musí být ovšem nebezpečné povolání. Takový ubouchnutý palec tympánovou palicí, vypíchnuté oko ocelovou paličkou od trianglu, skřípnuté břicho mezi činely … Doporučujeme jen těm nejodvážnějším! 

termín: dle dohody (cca 45 min)
místo: hudební sál JFO (max. 30 osob)
cena: 50 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

Fouká nefouká?!
Hudební setkání s dechovými nástroji. Nádech, výdech. Nafoukni, vyfoukni. Foukat? Fučet? Nebo prskat? Nezdají se vám ti dechaři nějak moc nafouklí? Nafučení? Oprsklí? A že občas něco přepísknou? Tak ale to je potřeba se přijít přesvědčit a podívat se dechovým nástrojům a jejich hráčům pořádně na plíce!

termín: dle dohody (cca 45 min)
místo: hudební sál JFO (max. 30 osob)
cena: 50 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

Zpíváš nebo nezpíváš?!
Hudební setkání plné zpěvu, halekání, popěvků, trylků a písniček … Tohle se zdá moc vysoko! Potřebuju žebřík! Jéé, tohle je zase moc dole! Spusťte mě na laně, ale pořádně mě držte! A kdyby byl jeden na střeše a druhý ve sklepě? To by si mohli spolu zazpívat? Jak až vysoko? A jak nejvíc hluboko? Hlasový rozsah od sklepa až po střechu prozkoumáme nejen uchem ale i hlasem.

termín: dle dohody (cca 45 min)
místo: hudební sál JFO (max. 30 osob)
cena: 50 Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

 

Workshopy pro školy

V malém hudebním sále JFO se pod jevištěm skrývá poklad…, celá flotila xylofonů, metalofonů, zvonkoher…A právě díky této baterii nástrojů orffovského instrumentáře se nám již několikátým rokem daří proměnit školní kolektiv (alespoň na chvilku) v malý orchestr.

Aktuální nabídka těchto workshopů pro školy je v jednání.

 

Workshopy pro učitele

Do naší nabídky zařazujeme také hudební dílny, které jsou zacíleny především na tvořivé hudební činnosti, propojení hudební pohybové a dramatické výchovy, na práci s nástroji orffovského instrumentáře, ale i s materiály na první pohled zcela nehudebními. Na workshopu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřený na rozvoj dovedností žáků v hudební výchově. Učitel za svoji „odvahu“ pustit se do kreativních činností bývá odměněn originálními dětskými a studentskými nápady a projevy. Vzájemná výměna zkušeností je pro učitele inspirující.

Workshopy budou probíhat pod vedením lektora Martina Ptáčka.

Termíny během podzimu 2020 a jara 2021 upřesníme na dotaz.

 

Informace
edukace@jfo.cz 

 

Veronika Foltýnková

Obchodní referent