fbpx


Camerata Janáček

Komorní orchestr Camerata Janáček vznikl na sklonku roku 1998. Jeho smyčcový základ tvoří 13 hudebníků, předních hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Příležitostně, pokud to vyžaduje partitura, je orchestr doplňován o další nástroje. Charakteristickými rysy hudebního projevu tohoto tělesa jsou nejen svěží muzikalita, ale také precizní technické vypracování a tónová kultura. Tyto kvality orchestr pravidelně prokazuje na svých koncertech v České republice i v zahraničí. Camerata Janáček vystoupila např. na těchto hudebních festivalech: Velikonoční festival duchovní hudby (Brno 1999), Janáčkův máj (2003, 2007), Svatováclavský festival (2005, 2007, 2008) v Ostravě, Smetanova Litomyšl (2005), Struny podzimu v Praze (2002) a Viva il canto v Těšíně. Soubor se také představil v abonentním cyklu České filharmonie „České komorní orchestry“ v Rudolfinu (2003). Orchestr koncertoval v Jižní Koreji (1998), Rakousku (1999), Itálii (2000), Španělsku (2000, 2002), Polsku (2003, 2005, 2006, 2007, 2008), Belgii (2006) a Nizozemsku (2006, 2010). Spolupracoval s významnými českými sólisty, např. s kytaristou L. Brabcem, houslisty P. Šporclem, V. Hudečkem, I. Ženatým, J. Vodičkou, M. Bačovou, P. Macečkem, cellistou J. Hanouskem, sopranistkou M. Jankovou, klavíristou L. Vondráčkem, M. Kasíkem, ale i se sólisty zahraničními (V. Jagling, G. Sharon, N. Veljkovič a další). Pravidelně se Camerata prezentuje v komorní řadě koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Repertoár Cameraty Janáček obsahuje skladby všech slohových období od barokní hudby až po díla soudobých skladatelů. Orchestr natáčí pro Český rozhlas a spolupracuje s televizí Noe. Na svém kontě má již čtyři CD. Uměleckým vedoucím je houslista Pavel Doležal. Již během studií (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Akademie múzických umění v Praze) se úspěšně zúčastnil několika národních i mezinárodních interpretačních soutěží (je např. dvojnásobným vítězem Mezinárodní houslové soutěže Beethovenův Hradec.) Od roku 1989 je členem JFO, kde v současnosti zastává funkci koncertního mistra. Více informací na www.cameratajanacek.cz.