Camerata Janáček

Komorní orchestr Camerata Janáček vznikl na sklonku roku 1998. Jeho smyčcový základ tvoří 13 hudebníků, předních hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Příležitostně, pokud to vyžaduje partitura, je orchestr doplňován o další nástroje. Charakteristickými rysy hudebního projevu tohoto tělesa jsou nejen svěží muzikalita, ale také precizní technické vypracování a tónová kultura. Tyto kvality orchestr pravidelně prokazuje na svých koncertech v České republice i v zahraničí. Camerata Janáček vystoupila např. na těchto hudebních festivalech: Velikonoční festival duchovní hudby (Brno 1999), Janáčkův máj (2003, 2007), Svatováclavský festival (2005, 2007, 2008) v Ostravě, Smetanova Litomyšl (2005), Struny podzimu v Praze (2002) a Viva il canto v Těšíně. Soubor se také představil v abonentním cyklu České filharmonie „České komorní orchestry“ v Rudolfinu (2003). Orchestr koncertoval v Jižní Koreji (1998), Rakousku (1999), Itálii (2000), Španělsku (2000, 2002), Polsku (2003, 2005, 2006, 2007, 2008), Belgii (2006) a Nizozemsku (2006, 2010). Spolupracoval s významnými českými sólisty, např. s kytaristou L. Brabcem, houslisty P. Šporclem, V. Hudečkem, I. Ženatým, J. Vodičkou, M. Bačovou, P. Macečkem, cellistou J. Hanouskem, sopranistkou M. Jankovou, klavíristou L. Vondráčkem, M. Kasíkem, ale i se sólisty zahraničními (V. Jagling, G. Sharon, N. Veljkovič a další). Pravidelně se Camerata prezentuje v komorní řadě koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Repertoár Cameraty Janáček obsahuje skladby všech slohových období od barokní hudby až po díla soudobých skladatelů. Orchestr natáčí pro Český rozhlas a spolupracuje s televizí Noe. Na svém kontě má již čtyři CD. Uměleckým vedoucím je houslista Pavel Doležal. Již během studií (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Akademie múzických umění v Praze) se úspěšně zúčastnil několika národních i mezinárodních interpretačních soutěží (je např. dvojnásobným vítězem Mezinárodní houslové soutěže Beethovenův Hradec.) Od roku 1989 je členem JFO, kde v současnosti zastává funkci koncertního mistra. Více informací na www.cameratajanacek.cz.