A2: Hudební delikatesy

Generálka na koncert začíná v 10 hodin a je veřejná. Vstupenky v ceně 50 Kč můžete zakoupit i online.

Program:
Johannes Brahms
Variace na téma Josepha Haydna pro orchestr op. 56a

Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 4 Es dur K 495

Claude Debussy
Moře, tři symfonické skici

Ottorino Respighi
Římské pinie

 

Účinkují:
Kateřina Javůrková – lesní roh
Janáčkova filharmonie Ostrava
Sergio Alapont – dirigent

Dnešní hudební cestopis zahajujeme ve Vídni s průvodkyní Kateřinou Javůrkovou, vítězkou soutěže Pražského jara 2013 v oboru lesní roh.
Mozart zkomponoval čtyři koncerty pro lesní roh v letech 1782-1786 pro Ignace Leutgeba. Tvrdí se, že např. při Mozartově komponování musel Leutgeb klečet za kamny a po dokončení rukopisu sbírat party, které skladatel rozhazoval. Partitury koncertů jsou samy o sobě plné narážek, např. v originální partituře koncertu č. 2 Es dur K 417 je místo věnování uvedena věta: „Wolfgang Amadeus Mozart se slitoval nad Leutgebem, tím oslem, volem a bláznem. Ve Vídni 27. května 1783.“
Vídeň dala světu to nejdůležitější z hudebního klasicismu, a když později v Evropě zvítězila jiná móda, romantická, přichází alespoň s Brahmsem, který odmítl jít s dobou a v klasickém odkazu pietně pokračoval. Přejděme ale Alpy a podívejme se jižněji. Respighiho barvitá orchestrální trilogie je svéráznou poctou Věčnému městu. Vedle Římských slavností a fontán jsou to také ikonické pinie na čtyřech místech starého Říma v různých fázích dne. Debussymu se ze všech skladatelů nejlépe podařilo přenést působivou barevnost impresionistických pláten do barev hudebních. Jeho vize nekonečné mořské plochy jako celku i jako nekonečného sledu stále se měnících detailů perfektně vystihuje napětí mezi stálostí a rozervaností tohoto mohutného živlu.

Kateřina Javůrková patří mezi hornisty ke světové špičce. Její kariéra měla raketový start – už v 18 letech hrála v PKF – Prague Philharmonia, o tři roky později se stala členkou České filharmonie. Je laureátkou Pražského jara (2013). Hrála japonské císařovně na festivalu v Kusatsu, kam je pravidelně zvána. Uspěla i na nejprestižnější soutěži dechových nástrojů (Mezinárodní soutěž ARD v Mnichově) v roce 2016, kde se podělila o druhé místo, když první nebylo uděleno. Kromě hudby je její vášní pečení. Do České knihy rekordů se dostal její dort upečený u příležitosti sedmdesátých narozenin dirigenta Jiřího Bělohlávka se 123 figurkami členů České filharmonie. Na internetu provozuje virtuální cukrárnu Za Rohem, kde peče na objednávku, a v poslední době přemýšlí i o otevření kamenné kavárny s prodejem vlastních zákusků. Název Kavárna za lesním rohem je prý moc dlouhý, tak hledá jiný. K zasílání návrhů vyzývá i veřejnost.