Janáčkova filharmonie OstravaA/Symfonický cyklusA4: Víra v hudbě, víra v hudbu

A4: Víra v hudbě, víra v hudbu

Program:
Bohuslav Martinů: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2
Anton Bruckner: Symfonie č. 5 B dur

Účinkující:
Tomáš Jamník – violoncello
Janáčkova filharmonie Ostrava
Eivind Gullberg Jensen – dirigent

Anton Bruckner byl milovníkem Wagnerova romantického operního odkazu a snažil se jeho monumentalitu převést na pole symfonie. Zálibu v archaických příbězích cti, hrdinství, zrady a lásky nahrazuje silnou křesťanskou vírou a hlubokou osobní pokorou. Byl vůbec prvním skladatelem po Beethovenovi, který usiloval z klasického žánru symfonie učinit velkolepý celovečerní monument. Jeho orchestrální jazyk se však liší od pozdějšího Mahlerova dramatismu. Bruckner usiluje o monumentalitu, krásu a hloubku, hudba tu má spíše meditativní potenciál. Více než hodinová pátá symfonie, označovaná někdy jako „Tragická“, ale třebas i jako „Chrám víry“, je skladatelovou osobitou smířenou odpovědí na životní těžkosti.
Obsáhlý, takřka čtyřicetiminutový druhý violoncellový koncert Bohuslava Martinů přednese nadějný český violoncellista Tomáš Jamník, vítěz mezinárodní hudební soutěže Pražského jara v roce 2006. Skladba patří do válečného období, které bezmocný Martinů tráví v USA. Jeho hudba z této doby je charakteristická steskem po domově a rozličnými projevy úzkosti. V první větě koncertu se zrcadlí rybovská atmosféra českých Vánoc a celkové ladění je lyričtější, intimnější, bez okázalosti.