A5: Haydnovo mistrovské dílo

Program:
Joseph Haydn:
Stvoření, oratorium pro sóla, smíšený sbor a orchestr

Účinkují:
Nicola Proksch
– soprán
Eric Stoklossa – tenor
Bernhard Hansky – bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr
Janáčkova filharmonie Ostrava
Václav Luks – dirigent

Přední světový specialista na starší hudbu Václav Luks tentokrát nepřiváží svůj proslulý soubor Collegium 1704, nýbrž přijíždí sám nastudovat s Janáčkovou filharmonií, Českým filharmonickým sborem a výkvětem české pěvecké školy klasický oratorní kus, Haydnovo živelné Stvoření. Basový part přednese mladý německý zpěvák Bernhard Hansky, který působí v Semperoper v Drážďanech.
Haydn nikdy neusiloval o projekci vlastních těžkostí, jeho hudba chce být ve všech ohledech krásná a povznášející. Stvoření představuje jeho skladatelský i lidský testament. Nápad vznikl během jeho britských cest pod vlivem monumentálních provedení Händelových oratorií, běžně v podání mnohasetčlenných pěveckých sborů.
Na konci své tvůrčí dráhy přichází Haydn s překvapivě výstřední barvitou freskou a nespoutaným libretem, které vzniklo zásadním přepracováním anglického originálu neznámého autora s doplněním pasáží z knihy Genesis, z žalmů a z Miltonova Ztraceného ráje. Nesnadný úkol dát toto vše dohromady nakonec precizně zastal císařský knihovník a rádce, pomocník a přítel všech tří vídeňských klasiků Haydna, Mozarta a Beethovena baron Gottfried van Swieten, sám amatérský hudebník.