Janáčkova filharmonie OstravaB5: Mozart a Mahler

B5: Mozart a Mahler

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pro klarinet a orchestr A dur K 622
Gustav Mahler: Symfonie č. 7 e moll

 

Účinkují:
Pablo Barragán
 – klarinet
Janáčkova filharmonie Ostrava
Heiko Mathias Förster – šéfdirigent JFO

Mozart svůj koncert, který díky své druhé větě aspiruje na titul nejkrásnější koncert pro klarinet, napsal jako jedno ze svých posledních děl. Traduje se, že jej jeho přítel klarinetista A. Stadler zavřel do kůlny, dokud mu koncert nezkomponuje. Mozart, aby svého přítele neztratil, koncert napsal a několik dní poté, při psaní Requiem, zemřel. Je to důkaz toho, že i těsně před smrtí byl Mozart v plné autorské síle a zanechal klarinetistům skvělé dílo. Vyslechneme jej v podání vynikajícího sólisty ze Španělska, kterého kritika oceňuje nejen pro jeho excelentní techniku hry, ale také pro jeho vášeň, citlivost a schopnost navázat kontakt s publikem.
Gustav Mahler se do svých obrovitých symfonií pokusil vtělit celý svět a vyvinul osobitý způsob poutavého orchestrálního vyprávění. Příčilo se mu však jakoukoliv snahu opakovat, a tak je každá z jeho kolosálních symfonií jiná. Sedmá symfonie byla poprvé uvedena v Praze roku 1908 v podání České filharmonie za řízení autora a jejím tématem jsou podoby noci.