Janáčkova filharmonie OstravaG2: Vánoční Hradišťan

G2: Vánoční Hradišťan

Pastorela in D-Presto
Kamínek na dlani II
Z hvězdy vyšlo slunce
Byla cesta ušlapaná
Účtování na vesmírných kontech
Čas radosti
Pěsň jutrňaja
Velehradské tance
Puer natus in Bethelem
Děťátko se narodilo
Velehradské tance
Vítej malé Jezulátko
Vteřiny křehké
Jdu já, jdeš ty, všichni jdem
Haleluja
Co sa stalo, přihodilo
Gloria, wstancie pasterze
Benediktus z Misa brevis
Sanctus z Misa brevis

Hradišťan & Jiří Pavlica
ve složení:
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, housle, zpěv, průvodní slovo
Alice Holubová – zpěv
David Burda – klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina – cimbál, zpěv
Roman Gill – kvinton, zpěv
Milan Gablas  – kontrabas, zpěv
Josef Fojta – klávesy, perkuse, zpěv
Janáčkova filharmonie Ostrava
Stanislav Vavřínek – dirigent

Crossoverové koncerty aneb propojení klasické hudby a jiných hudebních žánrů v Gongu pokračují i v sezóně 2017/2018.
V prosinci bude Janáčkova filharmonie už poněkolikáté hostit na tradičním vánočním koncertě Hradišťan. Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tvorba. Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost – houslista, zpěvák a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také nároky na interpretační schopnosti členů souboru. Postupně se začala významně prosazovat Pavlicova autorská tvorba, která zcela převládá v posledních projektech.

Rok co rok se těšíme na čas Adventu a Vánoc, jehož hlavními symboly jsou naděje a zrození.  Každý z nás znovu s nadějí očekává zrození nové chvíle, která přináší smysl lidského bytí, připomíná jeho pevnost i křehkost, radost i smutek, především však dává sílu lidské touze po životě.  Po celá staletí je tato touha vyjadřována výrazně právě v hudbě adventní a vánoční.  Zní v písních duchovních i světských, odráží se v lidové tradici, je vyjadřována v hudebních kompozicích autorů nejrůznějších období.  I skrze hudbu se lidé ve své mysli připravovali na příchod betlémského světla, symbolu nového života, „hvězdy, z které vyšlo slunce…“. Stejně tak se můžeme připravovat i my, a to bez ohledu na to, čím nás dnešní doba obklopuje a co nám nabízí.  Příběh naděje a zrození totiž ještě nikdo nepřekonal.
Jiří Pavlica

Jiří Pavlica vystudoval muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, housle na konzervatoři v Brně a kompozici na JAMU v Brně u Arnošta Parsche a Zdeňka Pololáníka. Jeho interpretační a tvůrčí činnost je v povědomí veřejnosti spjata především s Hradišťanem, jehož uměleckým vedoucím je od roku 1978. O šíři jeho záběru a schopnosti spojovat lidi i projekty z různých hudebních břehů svědčí spolupráce s řadou výtečných interpretů a souborů. Autorsky se uplatňuje stále výrazněji také v oblasti volné soudobé tvorby  – Missa brevis pastoralis, Oratorium smíru, oratorium Porta peregrinorum, Smyčcový kvartet Blízkost a další. Tvorba Jiřího Pavlici osciluje mezi výrazovými prostředky různých hudebních žánrů – od hudby alternativní (vycházející z kořenů moravské hudebnosti) až po soudobou hudbu vážnou. Formální hudební linie, které často vytvářejí obraz tzv. cross-overu, jsou však naplněny hlubším sdělením. Autor zdůrazňuje nutnost vnímání světa v širších souvislostech filozofických i historických, bez nichž nelze budovat život současný.

Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým hudebním záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice.  Dnes pracuje s jejím filozofickým přesahem, který ústrojně začleňuje do své dramaturgie překračující hranice klasických hudebních žánrů. V tomto směru Hradišťan často spolupracuje s významnými osobnostmi, orchestry a skupinami z domácího i zahraničního prostředí (Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Filharmonie Brno, Spirituál kvintet, Emil Viklický aj.), včetně zahraničních (Alistair Anderson – Velká Británie, Yas Kaz – Japonsko, Dizu Plaatjies – Jihoafrická republika, Joel Frederiksen – USA).   Koncertoval na čtyřech kontinentech, natočil více než třicet stěžejních zvukových nosičů, trvale spolupracuje s rozhlasem televizí a filmem. Patří k originálním a nezaměnitelným interpretům české i mezinárodní hudební scény.

Stanislav Vavřínek vystudoval na Konzervatoři Brno flétnu a dirigování. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské AMU u R. Elišky, F. Vajnara, T. Koutníka a J. Štycha. Po dokončení AMU absolvoval mistrovské kurzy R. Benziho ve Švýcarsku.
V letech 1994-8 byl hlavním dirigentem Pražského studentského orchestru. Natočil s ním řadu rozhlasových a televizních snímků, uskutečnil několik zahraničních cest a získal významné ceny.
Jako host vystoupil s Českou filharmonií, Hamburskými symfoniky, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, s Filharmonií Brno, Slovenskou filharmonií, Českým národním symfonickým orchestrem, Pražskou komorní filharmonií, Gdaňskou filharmonií a dalšími tělesy. Spolupracoval s mnoha významnými sólisty (O. Kern, B. Canino, I. Moravec, E. Indjić, S. Krylov, G. Beňačková, E. Urbanová, D. Pecková, I. Kusnjer, V. Hudeček, P. Šporcl, S. Jaffé, J. Bárta aj.). Vystoupil na několika prestižních festivalech (Pražské jaro, Janáčkův máj, Pražské premiéry, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Svatováclavský hudební festival nebo MHF Šizuoka). Koncertoval v Německu, Rakousku, Belgii, Švýcarsku, Polsku, Španělsku, Japonsku. Natočil kompaktní disky s díly Mozarta, Haydna, Beethovena, Dvořáka, Čajkovského, Bartóka, Šostakoviče a dalších. V letech 2006-2010 působil jako pedagog na dirigentské katedře pražské AMU.  V období 1999-2008 stál v čele Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice jako její šéfdirigent. Od roku 2008 do 2015 působil ve funkci šéfdirigenta zlínské Filharmonie B. Martinů.