fbpx


K4: Benda Quartet

Program:
Igor Stravinskij: Tři kusy pro smyčcové kvarteto
Eduard Dřízga: Partita pro dvoje housle, violu a violoncello
Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 7 fis moll op. 108
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 10 Es dur op. 51 „Slovanský“

 

Účinkuje:
Benda Quartet
Jakub Černohorský
– 1. housle
Petr Grabovský
– 2. housle
Petr Benda
– viola
Tomáš Svozil
– violoncello

Loni avizovaný koncert ostravského souboru Benda Quartet se přesouvá do této sezóny, tentokrát s pestrým výběrem klasického kvartetního repertoáru. Dvořákův Slovanský kvartet stojí v rámci čtrnácti opusů pro tuto sestavu ve stínu dvou pozdních monumentů a především jímavého Amerického kvartetu, přesto však – díky pro Dvořáka typické strhující melodice – bývá často prováděn. Šostakovič zanechal ještě o jeden kvartet více a celý jeho patnáctidílný cyklus je zastíněn mnohem slavnějšími symfoniemi. Kvartety však nejsou u Šostakoviče méněcenné, jsou naopak otevřenější. Zatímco v symfoniích vidíme skladatelovu veřejnou tvář, v kvartetech je to ta skrytá, soukromá, pravdivá. Stravinskij před domovem vždy preferoval svobodu a jeho styl je oproti jeho sovětskému vrstevníkovi o poznání méně zatěžkaný, přestože trojice jeho kvartetních kusů vzniká rok po Svěcení jara.