Koncert v Hamburku

Josef Suk
Pohádka
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 9

Kateřina Kněžíková – soprán
Štěpánka Pučálková – mezzosoprán 
Ľudovít Ludha – tenor
Martin Gurbaľ – bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr
Risto Joost – dirigent