fbpx


Live stream z JFO X

Kvartet lesních rohů a Franckova houslová sonáta

Wolfgang Amadeus Mozart
Kouzelná flétna, předehra

César Franck
Houslová sonáta

Jacques Francois Gallay
Grand Quartet v G dur op. 26

Jindřich Molinger – lesní roh
Pavel Chomoucký – lesní roh
Jana Chomoucká – lesní roh
Jan Fintes – lesní roh
Jakub Kowalski – housle
Alexandr Starý, j. h. – klavír

 

Jindřich Molinger o vybraných skladbách pro lesní rohy:
Myšlenka uspořádat koncert s kvartetem se vylíhla v mé hlavě prakticky současně s projektem online koncertů. Kvartet lesních rohů jako takový má v Ostravě koneckonců svoji tradici v podobě souboru Kaemika corni, bylo by tedy škoda na ní nenavázat. Výběr repertoáru byl poněkud oříšek. Pro toto obsazení bylo napsáno opravdu hodně krásné hudby, ale většina byla vyřazena ze hry kvůli autorským právům. V té chvíli jsem si vzpomněl na projekt, který nebyl nikdy dokončen. Ještě když jsem studoval na konzervatoři, jsme v rámci předmětu Komorní hra secvičovali se spolužáky předehru k Mozartově opeře Kouzelná flétna. Na veřejné vystoupení nakonec nikdy nedošlo, nicméně vzpomínka zůstala, jednalo se totiž o mimořádně zdařilou transkripci. Po chvíli pátrání jsem objevil notový materiál a bylo částečně rozhodnuto. Gallayův Grand Quator op. 26 jsem naopak našel zcela náhodou při brouzdání na internetu. Shodou okolností jsem jako první objevil nahrávku českých hornistů v čele s fenomenálním Zdeňkem Tylšarem. O této skladbě jsem neměl do té doby ani ponětí. Jacques Francoix Gallay (1795-1864) byl virtuosem ve hře na lesní roh a pedagogem konzervatoře v Paříži. Z jeho tvorby jsem se do té doby setkal pouze s jeho etudami, na kterých mě můj  profesor na konzervatoři proháněl. Zajímavé na tomto díle je, že každý ze čtyř partů je napsán v jiné transpozici, což by ukazovalo na skutečnost, že tento kvartet byl původně napsán pro nástroje bez ventilů, neboli naturhorny. Dlužno podotknout, že v této variantě se stávají už tak náročné party jednotlivých hlasů skoro vražednými, nicméně i tady lze dohledat nahrávky, které zní nádherně a je vidět, že Gallay lesnímu rohu a jeho možnostem rozuměl snad i o něco více než dokonale.  

Jakub Kowalski o Franckově Houslové sonátě:
Houslová sonáta byla svatebním darem Césara Francka (1822-1890) pro Eugèna Ysaÿe (belgický houslový virtuos, skladatel a dirigent), který mu autor předal v jeho svatební den. Ysaye jej po krátké zkoušce s klavíristou provedl přímo na svatbě pro všechny hosty. Pro mě osobně je to speciální skladba a myslím si, že je to jedno z největších děl v historii hudby. Domnívám se, že sdělení, které sonáta obsahuje, je blízké srdci každého posluchače. Každá její část je totiž věnována lásce. První část je poznávání a zamilování, druhá to jsou bouřlivé emoce a vášeň, třetí pak představuje rozmíšky a starosti každodenního života a čtvrtá – to je zralá, vyrovnaná láska.