Poslední stream

Video bude přístupné od 18:55, se začátek live streamu

Ludwig van Beethoven
Smyčcový kvartet č. 4 c moll op. 18

Fryderyk Chopin
Klavírní koncert č. 1 e moll op. 11

 

Marek Kozák, j. h. – klavír
Lumír Kavík – kontrabas
Benda Quartet ve složení:
Jakub Černohorský – 1. housle
Petr Grabovský – 2. housle
Petr Benda – viola
Tomáš Svozil – violoncello

Český šlechtic Josef František Maxmilián z Lobkovic byl veliký milovník hudby a houslista, významný mecenáš Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena (1770- 1827), od jehož narození letos v prosinci uplyne 250 let. Na Lobkovicově zámku v Roudnici nad Labem byla například poprvé uvedena Beethovenova Eroica. Beethoven se svému mecenáši stejně jako svým dalším podporovatelům odvděčil tím, že mu věnoval mnoho svých skladeb. V tomto případě šlo o Trojkoncert op. 56, kvartet op. 74 „Harfový“, písňový cyklus An die ferne Geliebte, dokonce i 3., 5. a 6. symfonii a také šest smyčcových kvartetů op. 18.

Petr Benda vybrané skladbě:
Když je něco od Beethovena, vždy to stojí zato… a když je to v c moll, platí to snad dvojnásob. I my letos taky tak trochu slavíme, a proto jsme přidali  do našeho repertoáru dva skladatelovy smyčcové kvartety – č. 1 F dur op. 59 a č. 4 c moll op. 18.
Smyčcový kvartet č. 4 c moll pochází z Beethovenovy první kolekce hned šesti kompozic pro smyčcové kvarteto, seskupených do jednoho opusu pod číslem 18. O každém ze smyčcových kvartet z této sbírky by se dalo říci, že je něčím výjimečné. Beethoven si byl patrně vědom, že těmito kvartety přispívá do už tak velmi rozvinutého a v té době právě ve Vídni oblíbeného žánru, hlavně díky veličinám jakými byli Mozart a Haydn. Beethovenovi se nedařilo pouze posouvat dosavadní hranice možností v hudbě, v případě smyčcového kvarteta dokázal nově definovat celou disciplínu, čehož za svého života dosáhl ještě několikrát.

Koncerty pro klavír a orchestr Fryderyka Chopina (1810-1849), op. 11 e moll a op. 21 f moll, jsou považovány za vrchol jeho varšavského období. Oba byly zkomponovány ve stylu concerto brillante. Byly napsány v letech 1829–1830 v opačném pořadí než byly vydány, klavírní koncert č. 2 f moll vznikl o půl roku dříve. Chopinovi bylo v té době pouhých 20 let. Po svém odjezdu z Varšavy
Oba klavírní koncerty jsou žánrově typickými představiteli virtuózních skladeb, které měly svému autorovi a interpretovi v jedné osobě přinést pozornost a uznání publika. Toho se mladému polskému umělci také vrchovatě dostalo – na dvou koncertech ve Varšavě, kde zazněl chronologicky pozdější Koncert e moll op. 11 , i v Paříži, kde Chopin provedl Koncert f moll op. 21 poprvé v březnu roku 1832. K této události se vyjádřil  i Ferenc Liszt: „Bouřlivý ohlas se zdá nedostačující pro naše nadšení nad tímto geniálním hudebníkem, který šťastnou formální novostí svého umění odkryl novou fázi poetického pocitu.“
Během večera zazní Chopinův koncert e moll v komornějším obsazení než obvykle.

BENDA QUARTET se od svého vzniku v roce 2012 zařadil mezi špičkové komorní soubory na české hudební scéně, bývá také hostem na zahraničních pódiích. Svůj debut kvarteto uskutečnilo v roce 2014 v rámci abonentní řady jubilejní 60. sezony Janáčkovy filharmonie Ostrava. Benda Quartet stále velmi intenzivně s Janáčkovou filharmonií spolupracuje, jednak prostřednictvím komorních koncertů a dále také např. formou vzdělávacích workshopů pro děti a mládež. Kvarteto pravidelně vystupuje nejen v Ostravě, je často zváno do komorních cyklů předních českých institucí jako např. ČSKH při České filharmonii (2018). Pravidelná spolupráce s agenturou Janáčkův máj přivedla kvarteto k účasti na MHFLJ a jiných významných kulturních událostí v rámci ČR a Polska. Mezi další mezinárodní festivaly, na nichž Benda Quartet účinkoval, patří mj. Svatováclavský hudební festival, Forfest Kroměříž, Mahlerova Jihlava, Beethovenův Hradec, MHF Petera Dvorského. Kvarteto udržuje dlouhodobou spolupráci s ostravským studiem Českého rozhlasu, díky čemuž vznikla již celá řada nevšedních nahrávek. Účast na mnoha komorních projektech přivedla členy kvarteta ke spolupráci s významnými současnými umělci jako např. Vogler Quartet, Jiří Vodička, Karel Dohnal, Vilém Veverka, Marek Kozák aj.. Benda Quartet byl opakovaně nominován na udělení Moravskoslezské kulturní Ceny Jantar za rok 2017, 2018 a 2019.

 

Teprve šestadvacetiletý klavírní virtuos Marek Kozák má za sebou řadu oslnivých výsledků v celé plejádě soutěží, včetně těch nejprestižnějších. Mezi zcela nové úspěchy patří vítězství v kategorii Talent roku čtvrtého ročníku Classic Prague Awards. Jméno Marka Kozáka se téměř vždy pojí s titulem semifinalisty Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě, nejlépe obsazené klavírní soutěže na světě, nebo s úspěchem na prestižní soutěži Pražského jara o rok později, v roce 2016 (2. cena a ocenění za provedení soudobé skladby Kejklíř Adama Skoumala). V roce 2018 následovalo vítězství na Evropské klavírní soutěži v Brémách, odkud si přivezl také cenu publika. V loňském roce se stal finalistou Busoniho soutěže v Bolzanu. Kritika však klavíristovo jméno skloňuje také se spoustou jiných předností. Obvykle vyzdvihuje neomylnou techniku, smysl pro proporce a gradaci, bohatou paletu rejstříků, obrovskou muzikalitu a vnitřní pokoru k notovému zápisu. Marek Kozák, absolvent klavírní třídy profesora Ivana Klánského na HAMU v Praze, tak čeří vody současné české klavírní scény.

Mimořádné nadání projevil Marek Kozák už ve čtyřech letech, kdy začal navštěvovat Základní uměleckou školu v Brušperku. Brzy začal projevovat talent i pro varhanní hru a kompozici. Oběma nástrojům se věnoval také na Janáčkově konzervatoři v Ostravě – klavíru ve třídě Moniky Tugendliebové, varhanám u Martiny Zelové. Absolvoval rovněž četné mistrovské kurzy pod vedením světoznámých klavírních virtuózů – například Eugena Indjice, Murraye Perahiy či Garricka Ohlssona. K zahájení samostatné koncertní činnosti Marku Kozákovi pomohlo zapsání na Listinu mladých Českého hudebního fondu. Vystoupil s řadou předních českých orchestrů, pravidelně koncertuje též v zahraničí. Velký úspěch zaznamenalo jeho vystoupení na Pražském jaru v roce 2018 v sérii Debut. V témže roce také vydal své první profilové CD (ArcoDiva) se skladbami Josepha Haydna, Fryderyka Chopina, Césara Francka, Sergeje Rachmaninova a Adama Skoumala.

Marek Kozák, od roku 2017 pedagog na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy, se zřetelně profiluje jako Chopinovský interpret, zároveň však vyniká v interpretaci soudobé hudby; ostatně zvláštní ocenění za její provedení si odvezl též ze soutěže v Brémách. Na koncertní pódia vnáší noblesní interpretační kulturu a posluchače si podmaňuje schopností „předat s velkou pokorou a bez okázalých gest to, co chtěl skladatel vyjádřit“.