Janáčkova filharmonie OstravaM1: Vánoční koncert

M1: Vánoční koncert

Program:
Josef Schreier
Missa Pastoralis in C boemica

Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční

 

Účinkují:
Kristýna Vylíčilová – soprán
Alžběta Vomáčková – mezzosoprán
Václav Čížek – tenor
Zdeněk Plech – bas
Petr Gablas – cimbál
Chorus Ostrava
Petra Rašíková – sbormistryně
Janáčkova filharmonie Ostrava
Stanislav Vavřínek – dirigent

Vánoční koncert tentokrát zahájí moravská mše vánoční barokního hudebního skladatele Josefa Schreiera. Lze ji považovat za předchůdkyni přibližně o 40 let mladší proslulé pastorální mše Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“, která na vánočním koncertě Janáčkovy filharmonie prostě nemůže chybět. Pastýřská mše s ryze moravskou melodikou, vychází z valašského lidového prostředí a patří k nejvýznamnějším dílům kantorské hudby na Moravě v 18. století. Missa Pastoralis in C boemica také uváděná jako mše Čuj, Miko, čuj! je v podstatě sledem pastorel, drobných scének s pastýřskými náměty. Čerpá po stránce melodické i textové z valašského lidového prostředí. Je plná veselí, jasu a radosti z narození Páně. Melodika a rytmika vychází z moravské lidové hudby ve starých tóninách období pozdního baroka.