fbpx

Asistent dirigenta

Janáčkova filharmonie Ostrava vyhlašuje

OTEVŘENOU VÝZVU

pro dirigenty se zájmem o navázání spolupráce s orchestrem Janáčkovy filharmonie při asistování hostujícím dirigentům i šéfdirigentovi a při vedení vybraných zkoušek a nahrávacích projektů, a to na pozici

asistent/ka dirigenta

Janáčkovy filharmonie Ostrava. V ideálním případě půjde o dlouhodobou spolupráci s orchestrem pod vedením dirigentů jako jsou (v sezóně 2021/22) Vassily Sinaisky, Christian
Arming, Andrey Boreyko, Lionel Bringuier, Petr Popelka a další;
a o pravidelnou spolupráci se členy Mezinárodní orchestrální akademie.

Výzva je součástí dlouhodobé strategie Janáčkovy filharmonie Ostrava poskytovat příležitosti
mladým umělcům (Mezinárodní orchestrální akademie, koncertní cyklus Mladí sólisté,…).

POŽADAVKY
– ukončené studium oboru dirigování (orchestru či sboru) na konzervatoři, akademii nebo obdobné platformě
– plynulá znalost českého a anglického jazyka (ostatní jazyky výhodou)

Uchazeči budou posouzeni v rámci tříkolového konkurzu. Případná angažmá na jednotlivých projektech budou domluvena individuálně s vybranými uchazeči po jeho absolvování.
Janáčkova filharmonie Ostrava si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců.

Přihlášky do prvního kola vyplňte elektronicky do 23. 8. 2021 na stránkách https://asistent.jfo.cz/, a to s následujícími náležitostmi:
– video v délce alespoň 5 minut, ne starší 24 měsíců, zaznamenávající uchazeče při dirigování orchestru či ansámblu (případně alespoň dvou klavírů) v libovolném repertoáru
– strukturovaný profesní životopis v českém a anglickém jazyce
– motivační dopis v českém a anglickém jazyce v rozsahu max. 1 normostrana
K přihlášce je možné (ne však nutné) připojit přímé reference od profesionálů v oboru.

Vybraní uchazeči budou přizváni do druhého kola, které proběhne fyzicky v prostorách
Janáčkovy filharmonie Ostrava v pondělí 6. 9. 2021. Třetí kolo proběhne tamtéž 30. 9. 2021.
Ve druhém budou uchazeči dirigovat ansámbl sestavený z členů Janáčkovy filharmonie v
určeném repertoáru, přičemž mohou operativně dostat i další požadavky.
Kandidáti, jež postoupí do třetího kola, budou dirigovat orchestr JFO s repertoárem dle
pokynů šéfdirigenta – repertoár bude upřesněn po dohodě s vybranými uchazeči.
Součástí obou kol může být i krátký pohovor.

 

Repertoár druhého kola:
Igor Stravinsky: Histoire du soldat / části
I. Marche du soldat
V. Petit concert
VI. Trois danses: Valse

 

Veškeré informace k výzvě najdete zde. V případě dotazů kontaktujte manažera orchestru:
Ondřej Daněk
danek@jfo.cz
+420 608 603 374