Janáčkova filharmonie OstravaAntonín Dvořák: Symfonické básně / předehry (kompletní)

Antonín Dvořák: Symfonické básně / předehry (kompletní)

Janáčkovu filharmonii Ostrava dirigoval Theodor Kuchar. Nahrávka vznikla ve dnech 20.-28. srpna 2004 v Ostravě. Celkový čas CD je 71:37 (CD 1), 63:12 (CD 2) a 66:14 (CD 3). CD je možné zakoupit za 199 Kč.

V závěrečném tvůrčím období Antonín Dvořáka je zaznamenán příklon k lidové moudrosti, bájím a pohádkám. Roku 1896 přistoupil ke kompozici čtyř symfonických básní na texty ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena. Postupně tak vznikl Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek. Rozhodnutí hudebně zpracovat právě tento námět nebylo okamžitým vnuknutím, ale naopak výslednicí Dvořákova dlouholetého zájmu o toto ikonické dílo českého básnictví. V případě symfonických básní byl Dvořák nucen obejít se bez přímé opory textu. Možná právě tato okolnost vedla skladatele ke svéráznému řešení: podstatnou část tematického materiálu vybudoval na rytmickém základě Erbenových veršů, takže řadu pasáží v partituře by bylo možno přímo podložit textem, jímž byly inspirovány. Jednalo se o ojedinělý a zcela originální přístup, který se zásadně vymykal z kontextu programní hudby skladatelových současníků.

Seznam skladeb:

CD 1
Czech Suite op. 39
1. Preludium (pastorale)  3:15
2. Polka 5:11
3. Sousedska (minuetto)  4:05
4. Romance (romanza)  4:01
5. Finale (furiant) 5:17
6. My Home Overture op. 62 8:57
7. Husitska Overture op. 67  12:28
8. In Nature´s Realm Overture op. 91  13:40
9. Otello op. 93  14:08
Celkový čas 71:37
CD 2
1. Symphonic Variations op. 78  20:26
2. Carnival Overture op. 92  8:47
3. Water Goblin op. 107  20:00
4. Noon-Day Witch op. 108  13:38
Celkový čas  63:12
CD 3
1. Golden Spinning Wheel, op. 109 26:11
2. Wood Dove, op. 110  20:02
3. A Hero´s Song, op. 111 19:44
Celkový čas  66:14

Obal CD k nahlédnutí: