Janáčkova filharmonie OstravaBedřich Smetana: Má vlast – cyklus symfonických básní

Bedřich Smetana: Má vlast – cyklus symfonických básní

Janáčkovu filharmonii Ostrava dirigoval Petr Vronský. Nahrávka vznikla v Domě kultury města Ostravy v roce 2004. Celkový čas CD je 72:24.
CD je možné zakoupit za 199 Kč.

Cyklus šesti symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany patří ke svrchovaným symbolům české hudby. Sám autor si byl vědom symbolické i umělecké výjimečnosti těchto skladeb a přál si, aby zněly jen při slavnostních příležitostech. Smetana byl při komponování inspirován tématy, jež byly ve 2. polovině 19. století výrazně fixovány v povědomí  veřejnosti, a které hrály symbolickou úlohu při formování národního vědomí a později při budování české státnosti. Má vlast obsahuje hned tři roviny těchto národních symbolů. První je rovina mytologická, jež se nejvýrazněji projevuje v symfonických básních Vyšehrad a Šárka, dále se jedná o plán krajinné krásy, který nacházíme v částech Vltava a Z českých luhů a hájů, a třetí rovinu s historicko-politickými motivy, jež zaznívají v závěrečných symfonických básních Tábor a Blaník.

Seznam skladeb:

Bedřich Smetana: Má vlast – cyklus symfonických básní
1. Vyšehrad  14:10
2. Vltava  11:34
3. Šárka  9:49
4. Z českých luhů a hájů  11:47
5. Tábor  11:54
6. Blaník  13:36


Obal CD k nahlédnutí: