Janáčkova filharmonie OstravaLeoš Janáček: Idyla pro smyčcový orchestr, Symfonie Dunaj, Taras Bulba

Leoš Janáček: Idyla pro smyčcový orchestr, Symfonie Dunaj, Taras Bulba

Janáčkovu filharmonii Ostrava dirigoval Otakar Trhlík. Soprán zpívala Jana Jonášová. CD bylo vydáno v roce 1996 a je možné ho zakoupit za 220 Kč.

Idylu pro smyčcový orchestr komponoval Janáček v roce 1878 na prázdninové cestě po Bavorsku, v období životního klidu a pohody. Úspěšnou premiéru dirigoval sám autor za účasti Antonína Dvořáka v Besedě brněnské.

Myšlenkou komponovat symfonii Dunaj se Janáček zabýval od roku 1923, kdy byl v Bratislavě uchvácen majestátním tokem Dunaje. Lze předpokládat, že inspirací byla i Smetanova symfonická báseň Vltava. Symfonii Dunaj dokončil 20 let po Janáčkově smrti jeho žák Osvald Chlubna necitelným přístupem k autenticitě díla. Symfonii později revidovali a doplnili Leoš Faltus a Miloš Štědroň.

V Janáčkově tvorbě bylo patrné rusofilství, které se projevilo v některých jeho prvních skladbách a vyvrcholilo inspirací z ruské literatury ve violoncellové Pohádce nebo v opeře Káťa Kabanová. V povídce Taras Bulba Nikolaje Vasiljeviče Gogola našel Janáček v bezútěšné době první světové války pevnou víru ve vítězství Ruska nad rakouskou armádou, našel symbol čestnosti, hrdinství a nepřemožitelnosti tohoto největšího slovanského národa. Vybral z ní tři nejdramatičtější situace, které jsou dějovou kostrou třívěté stejnojmenné symfonické rapsódie. Vyslovuje v nich své morální krédo, v němž zdůrazňuje oprávněnost boje proti utlačovatelům a lásku k vlasti povyšuje nad lásku otcovskou.

Seznam skladeb:

Leoš Janáček: Idyla pro smyčcový orchestr
1. Andante  3:37
2. Allegro  4:04
3. Moderato  3:34
4. Allegro  3:49
5. Adagio  6:16
6. Scherzo  2:55
7. Moderato  3:42
Leoš Janáček: Symfonie Dunaj (rekonstrukce Leoš Faltus a Miloš Štědroň)
8. Andante. Con moto  3:43
9. Adagio. Un poco piu mosso. Adagio  5:48
10. Allegro  3:27
11. Presto  4:38
Leoš Janáček – Taras Bulba (Rapsódie pro orchestr)
12. I. Smrt Andrijova  8:42
13. II. Smrt Ostapova  5:14
14. III. Proroctví a smrt Tarase Bulby  9:06

 

Obal CD k nahlédnutí: