Pavel Doležal
koncertní mistr

Jakub Černohorský
koncertní mistr

Petr Benda
zást. kct. mistra

Olga
Faiková

Zdeněk
Dajč

Radomíra Haluzová

Eva
Marečková

Jindřich
Kupka

Roman
Herodes

Pavel
Urban

Alžběta
Falcníková

Dora
Strouhalová

Petr
Grabovský

Vojtěch
Zajíc

Marta
Hujerová

Marie
Korpasová

Jakub
Kowalski

Barbora
Kachlová