Katalog 22/23

69. sezóna Janáčkovy filharmonie Ostrava je tu. Průvodcem novou sezónou Vám je již tradičně katalog, který je však spíše publikací a knihou. Ta není jen faktografickým průvodcem představujícím program sezóny, dirigenty a sólisty, ale také knihou, do které se s chutí začtete.

Katalog 69. koncertní sezóny v PDF ke stažení zde.

 

„Tématem katalogu 69. koncertní sezóny JFO je odolnost. Schopnost odolávat krizím a situacím různé povahy a zvládat těžkosti, které nás v poslední době trápily, se nám pro nastupující sezónu jeví mimořádně aktuální. Inspirovala nás i skutečnost, že Akademie věd České republiky spustila program, který toto téma hlouběji vědecky zkoumá. Téma odolnosti se tak letos promítá nejen do vizuální a tematické části katalogu, ale také výrazně v dramaturgickém pojetí celé sezóny. A protože v následující sezóně JFO najde provizorní zázemí a bude pro vás hrát v prostorách bývalého kina Vesmír, ovlivnilo téma vesmíru také vizuální podobu publikace,“ dodává spoluautorka konceptu a fotografka Dita Pepe.

Na přípravě katalogu se podílela více než desítka lidí. Ke spolupráci jsme kromě Dity Pepe přizvali také fotografa Petra Hrubeše.  Jednotnou vizuální podobu katalogu dal grafik Štěpán Malovec a texty napsala spisovatelka Jana Poncarová. Pojďte s námi nyní nahlédnout do zákulisí příprav…

 

16. 11. 2021
Model komorního sálu
Dům kultury města Ostravy, kde sídlí také JFO, čeká rozsáhlá rekonstrukce, v rámci které dojde mimo jiné k přebudování stávajícího společenského sálu na komorní sál. Vyfotili jsme pro vás pracovní model jeho interiéru.

 

 

19. 11. 2021
Setkání s Benjaminem Fragnerem
S historikem architektury a industriálním archeologem Benjaminem Frangerem jsme se v Ostravě potkali u příležitosti vernisáže jeho výstavy v Národním zemědělském muzeu. Povídali jsme si nejen o architektuře ale zejména o hudbě.

 

27. 11. 2021
Sobota u Barciokových
Proces práce nás zavedl také do domácnosti mladých manželů Barciokových, kteří v době pandemie jako členové JFO stále zkoušeli a těšili se na živý kontakt s publikem.

 

 

 

28. 11. 2021
Asistent šéfdirigenta
Maroš Potokár působí nově v JFO na pozici asistenta šéfdirigenta. Tato pozice je ve světě docela běžná, ale v České republice pořád ojedinělá. Dozvěděli jsme se mimo jiné, čím jej inspiruje Dmitrij Šostakovič.

 

 

28. 11. 2021
Flétnistka z Japonska
Naoko Takeda působí v sezóně 2021/2022 v orchestru JFO díky Mezinárodní orchestrální akademii. Jaké byly její hudební začátky? A jak se sžila s českými hudebníky?

 

 

 

30. 11. 2021
O životě dirigenta
S Andreyem Boreykem jsme se potkali den před našim společným koncertem. Podělil se s námi o způsob, jakým pěstuje svoji odolnost tak, aby náročnou práci dirigenta zvládal.

 

 

20. 12. 2021
Setkání s naší Lenkou
Se scénáristkou a dramaturgyní koncertů cyklu C a D Lenkou Jaborskou jsme si povídali o tom, jaké byly začátky rodinných koncertů JFO i o tom, co pro ni znamená hudba.

 

 

 

27. 1. 2022
Akustický model v měřítku 1 : 10
V dílně v Mnichově Hradišti vznikl pro účely akustických měření zmenšený model interiéru nového koncertního sálu. Kromě fotografií jsme pořídili také rozhovory s architektem Janem Antošem a Erikem Bergalem, který měl měření na starosti.

 

28. 1. 2022
Muzikoterapie
O vlivu hudby na naše nejen duševní zdraví jsme si dlouze povídali s muzikoterapeutkou Annou Neuwirtovou, která bude na Ostravské univerzitě zastřešovat nově vznikající modul muzikoterapie.

 

 

8. 2. 2022
Konzultace k textům
Společně s ředitelem procházíme dramaturgii celé sezóny, spisovatelka Jana Poncarová následně připravuje texty, které najdete v katalogu u jednotlivých koncertů.

 

 

 

9. 2. 2022
Válečný veterán
Poslední rozhovor do katalogu plný skutečné odolnosti, rodinné láskyplnosti, víry a hudby jsme udělali na začátku února s mladým válečným veteránem z Afganistánu Lukášem Hirkou.

 

 

10. 2. 2022
Fotografie pro editorial
Vyrazili jsme do krajiny u Českého Těšína, kde vznikla skupinová fotografie celého tvůrčího týmu katalogu 69. sezóny pro editorial. Originální kostýmy pro focení vyráběla sama Dita Pepe.

 

 

16. 2. 2022
Památník Leoše Janáčka
Opět jsme se vydali prozkoumat pozůstalosti skladatele Leoše Janáčka. Společně s muzikologem a expertem na život a dílo tohoto skladatele Jiřím Zahrádkou jsme strávili celý den a objevili jsme pro vás další osobní věci i vzpomínky.

 

 

24. 2. 2022
Vesmír v Mraveništi
Navštívili jsme lesní školku Mraveniště ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde děti několik týdnů žily tématem vesmír. Fotografie dětí a jejich výtvorů si budete moct již brzy prohlédnout.

 

 

24. 2. 2022
Vytváříme maketu katalogu
Většinu autorských fotografií pro katalog již máme. Shromáždili jsme také fotografie interpretů příští sezóny, snímky z archivu JFO, Leoše Janáčka i osobních archivů našich muzikantů. Vše skládáme do předem definovaného konceptu. Hotovou maketu následně předáváme grafikovi, který dá celému dílu jednotnou vizuální podobu a udělá z něj knihu, v níž si budete rádi listovat.

 

27. 4. 2022
Finální kontrola
Katalog má již svou grafickou podobu a my jej naposledy procházíme. Prověřujeme, zda všechny informace o programu jsou správné a aktuální. Po finálním odsouhlasení odesíláme data do tiskárny.

 

 

 

9. 5. 2022
Máme vytištěno
Jednotlivé archy katalogu mají již v brněnské tiskárně Helbich vytištěny. Bude následovat jejich rozřezání, kompletace, sešívání a lepení.