fbpx

Katalog 21/22

„Přestože se v uplynulém roce spousta věcí přepnula do online podoby, včetně našich koncertů, s katalogem nadcházející sezóny takové úmysly nemáme. Chceme, aby se dostal do vašich rukou v tištěné podobě a mohli jste se k němu v budoucnu vracet. Nejen kvůli rozmanité programové nabídce, ale také kvůli příběhům, které se v něm objevují.“ Uvádí ve svém editorialu v katalogu Petra Javůrková, která je spolu s fotografkou Ditou Pepe autorkou konceptu katalogu nové sezóny 2021/2022.

 

V následující fotoreportáži vás provedeme postupným procesem tvorby katalogu 68. sezóny JFO. Samotná příprava této publikace trvá bezmála rok a podílí se na ní více než desítka lidí, včetně oceňovaných osobností, jakými jsou fotografka Dita Pepe, grafik Štěpán Malovec nebo spisovatel Aleš Palán. Náš katalog nemá být jen faktografickým průvodcem představujícím program sezóny, dirigenty a sólisty, ale také knihou, do které se s chutí začtete. Nyní vás rádi vpustíme do zákulisí příprav…

 

podzim 2020

VYTVÁŘÍME KONCEPT
Vybrali jsme osm příběhů lidí, které spojuje vztah k JFO. A nemusí to být vztah jen v rovině hudební. Vedle klavíristy Lukáše Vondráčka nebo našich perkusionistů manželů Škrlových navštívíme doma také naše posluchače nebo architekty ze studia Architecture Acts. Programovou nabídku katalogu tak doplňují příběhy těch, kteří jsou s JFO spjatí a o kterých byste se dost možná za normálních okolností nedozvěděli.

 

DITA PEPE A PETR HRUBEŠ

Třetím rokem spolupracujeme s fotografy Ditou Pepe a Petrem Hrubešem, kteří nyní navštívili vybrané osobnosti především v jejich domácím prostředí. Díky této těsné blízkosti mohli Dita s Petrem zaznamenat jedinečnou atmosféru ve fotografiích i rozhovorech. Dita se dlouhodobě věnuje také tvorbě knih. V roce 2016 získala cenu Magnesia Litera za knihu Intimita v kategorii nakladatelský počin. S prací Petra se setkáváte například na plakátech Divadla Petra Bezruče.

 

11. 12. 2020

SETKÁNÍ S LUKÁŠEM V OPAVĚ
Našeho rezidenčního sólistu Lukáše Vondráčka jsme navštívili doma v jeho rodné Opavě. Umělec zde strávil neplánovaně v minulém roce hned několik týdnů. Nikoliv z prostředí koncertu, ale právě v domácí atmosféře společně s maminkou Libuší vznikl rozhovor i série fotografií.

 

 

11. 1. 2021

POKLADY V ARCHIVU
Do notového archivu jsme zavítali za našim archivářem, letošním jubilantem, 80 letým Vladislavem Klímou. Ten v JFO působí jako kustod notových materiálů (této práci se věnuje od roku 1986) a také jako nepřeberná studnice moudrosti, informací, historek a pro nás mnohdy cenných podkladů, o které se v publikaci rádi podělíme.

 

 

11. 1. 2021

S ŠÉFDIRIGENTEM NA STŘEŠE
V týdnu, kdy jsme připravovali Novoroční koncert, pobýval v Ostravě i náš šéfdirigent Vasilij Sinajskij. Fotografii pro publikaci jsme pořídili na terase protější budovy „SKELET“. Další materiály do publikace s sebou přivezla manželka Vasilije paní Tamara. V publikaci se tak objeví fotografie Sinajského starší více než 20 let.

 

 

11. 1. 2021

JINÝ ÚHEL POHLEDU
Pořídit zajímavý snímek může být někdy trochu náročné. Stůl ředitele JFO Jana Žemly svým tvarem připomíná klavír. Ten ovšem nejlépe vynikne z ptačí perspektivy. Udržet stativ s fotoaparátem těsně u stropu a přitom mít tu správnou kompozici, stálo fotografa Petra Hrubeše nemalé množství času i energie.

 

 

20. 1. 2021

VEČER U ŠKRLOVÝCH
Manželé Lenka a František Škrlovi v JFO hrají na bicí nástroje. Mimo to mají vlastní firmu na výrobu paliček. V katalogu se dozvíte nejen to, jaká byla jejich cesta k hudbě a co je na bicích tak okouzlilo, ale i to, že není palička jako palička.

 

 

 

leden 2021

SPOLUPRACUJEME SE STEVENEM HOLLEM
Díky osobní komunikaci se světoznámým architektem a autorem projektu nového koncertního sálu v Ostravě například víme, co ho spojuje s Leošem Janáčkem i jak vnímá budoucnost Ostravy.

 

 

 

27. 1. 2021

V ARCHITECTURE ACTS
Za Martinem Kropáčem a Hanou Petříkovou jsme vyrazili do jejich pražského ateliéru Architecture Acts. Oba jsou členy týmu, který se podílí na projektu rekonstrukce DKMO a přístavby nového koncertního sálu. Prozradili nám mimo jiné, jaké je pracovat se Stevenem Hollem a kdy oni byli na prvním koncertě JFO.

 

 

29. 1. 2021

DRAMATURGIE ZÍSKÁVÁ FINÁLNÍ PODOBU
K dramaturgii jsme se snažili přistupovat jako vždy – vytvořit ji bez uměleckých kompromisů. Jednotlivé skladby společně s osobnostmi, které do Ostravy zavítají, vybíral ředitel Jan Žemla společně s manažerem orchestru Ondřejem Daňkem a šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Vasilijem Sinajským. Proces přípravy programu je dlouhodobý, běžně plánovaný až s dvouletým předstihem.

 

1. 2. 2021

ZAČÍNÁME PRACOVAT NA TEXTECH
Jakmile je známa dramaturgie, nastupuje doslova četa, která se pak několik týdnů věnuje tvorbě textu. Patří mezi ně mimo jiné i Aleš Palán – spisovatel, novinář a publicista, který je autorem desítek knih. Za román Ratajský les a knihu rozhovorů Být dlužen za duši byl nominován na Magnesii Literu. Za průvodce brněnským Bronxem Brnox toto ocenění získal.

 

3. 2. 2021

ZAVÍTALI JSME DO PAMÁTNÍKU LEOŠE JANÁČKA
Toto místo je při naší práci na katalozích JFO již naší pravidelnou zastávkou. Nahlédnout do pozůstalosti skladatele, jehož jméno neseme nejen v názvu, nám pomáhá poodkrýt vazby, vzpomínky a přátelství. V památníku jsme strávili celý den a v depozitáři pro vás objevili další osobní věci i vzpomínky.  Pravou rukou nám byl muzikolog a expert na život a dílo tohoto skladatele Jiří Zahrádka a Nikola Illeová.

 

10. 2. 2021

NAVŠTÍVILI JSME NAŠE POSLUCHAČE
Manžele Věra a Josef Komárovi jsou nejen našimi věrnými posluchači. Již 9 let jsou i účastníky Filharmonie Plus. Pan Josef se navíc kdysi věnoval také focení. Kromě povídání o filharmonii a hudbě tak došlo i na ukázku staré zrcadlovky a výměnu fotografických zkušeností.

 

 

17. 2. 2021

OBRYS KONCERTNÍHO SÁLU DO SNĚHU
Jedním z výrazných témat posledních let je pro nás výstavba nového koncertního sálu. Vizualizací sálu a kreseb z kanceláře Stevena Holla máme spoustu, ale chtěli jsme si vytvořit svůj vlastní „výkres“ v reálu a moci se na chvíli postavit dovnitř – být již součást. A tak se zrodil nápad nastříkat obrys koncertního sálu do sněhu fluorescenčním sprejem. Podělíme se s vámi o výsledek.

 

18. 2. 2021

VYTVÁŘÍME MAKETU KATALOGU
Většinu autorských fotografií pro katalog již máme. Shromáždili jsme také fotografie interpretů příští sezóny, podařilo se nám získat řadu snímků z archivu JFO, Leoše Janáčka i osobních archivů našich muzikantů. Je potřeba všechno dle předem definovaného konceptu poskládat tak, jak chceme, aby to rozkrývali naši čtenáři. Za 11 hodin je maketa katalogu hotová.

 

19. 2. 2021

ZAČÍNÁME CHYSTAT PODKLADY PRO GRAFIKA
Hotová maketa katalogu slouží nejen jako výchozí podklad pro práci grafika. Ten podle ní zná posloupnost jednotlivých textů i fotografií. Zároveň my rámcově víme rozsah katalogu, což je klíčové pro objednávku speciálního papíru a barvy v Tiskárně Helbich.

 

 

8. 3. 2021

FOTÍME NOVÉ ČLENY ORCHESTRU
Řady našich filharmoniků rozšíří v příští sezóně dva noví členové. Pořídili jsme jim tak portrétní fotografie, které se objeví například na tablu orchestru. To má jednotný formát již několik let a je inspirováno tably z počátku 90. let minulého století. Společná fotografie celého orchestru není letos kvůli restrikcím možná. Použijeme tedy tu z roku 2019.

 

10. 3. 2021

POSLEDNÍ KONZULTACE K TEXTŮM
Informace o koncertech a jejich programu, zajímavosti ze zákulisí JFO, rozhovory, představení osobností – všechny tyto texty získávají finální podobu. Naposledy vše procházíme s ředitelem a po zapracování posledních korektur začínáme kompletovat podklady pro grafika.

 

 

18. 3. 2021

ODESÍLÁME PODKLADY DO SAZBY
Přes osmdesát fotografií, osmdesát stran textu, stovky hodin práce a množství korektur. Na chvíli vydechneme, neb s radostí odesíláme všechny podklady grafikovi.

 

 

 

 

25. 3. 2021

UŽ SE TO RÝSUJE
Přenést naši vizi do reálné podoby publikace – to je úkol právě pro oceňovaného typografa, grafika a grafického designéra Štěpána Malovce, se kterým spolupracujeme třetím rokem. Díky jeho práci bude výsledný katalog pro posluchače nejen přehledný, ale i vizuálně atraktivní. Cílem je dát katalogu podobu publikace, kterou si každoročně zařadíte do své knihovny a rádi se k ní v době, kdy nemůžete být s námi na koncertě, vrátíte.

 

15. 4. 2021

FINÁNÍ KONTROLA
Katalog má již svou grafickou podobu a my jej naposledy společně procházíme. Prověřujeme zda všechny informace o programu jsou správné a aktuální, doplňujeme poslední termínové změny a posíláme své poznámky grafikovi k zapracování.

 

3. 5. 2021

V TISKÁRNĚ
Vyrazili jsme do brněnské Tiskárny Helbich a se zatajeným dechem sledujeme, jak katalog 68. sezóny JFO získává hmatatelnou podobu. Brzy bude i u vás! Je přeci hlavně pro vás!