fbpx


2. abonentní koncert v Opavě

Antonín Dvořák
Scherzo capriccioso op. 66 B. 131 

Carl Nielsen
Koncert pro klarinet a orchestr op. 57

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 8 F dur op. 93

 

Pablo Barragán – klarinet
Janáčkova filharmonie Ostrava
Jakub Chrenowicz – dirigent

 

Pro Dvořákovo Scherzo capriccioso je charakteristické proměnlivé střídání zdánlivě bezstarostných, téměř valčíkově laděných intonací s temnými, místy až groteskně zdeformovanými pasážemi. Skladba je interpretačně mimořádně obtížná, ale patří k posluchačsky nejvděčnějším Dvořákovým opusům.
Jednovětý klarinetový koncert pojal Nielsen jako souboj – v napětí tónin vyjádřil neklid ze stavu společnosti (premiéra 1928 v Kodani) i nespokojenost nad tím, jak je jeho dílo přijímáno. Pokaždé, když melodika dojde k souzvuku a zklidnění, buben znovu burcuje k novému pnutí.
Přijetí Osmé Beethovenovy symfonie bylo poměrně vlažné. Na otázku, proč je Osmá méně populární než Sedmá, Beethoven údajně odvětil: „Protože Osmá je mnohem lepší.“ Dílo přitom napsal poměrně rychle, během čtyř měsíců, a jeho vznik provázely neshody v rodině. Radostná nálada skladby a na autorovy poměry prostší stavba díla, ale nic z toho nereflektuje.