4. abonentní koncert v Opavě

Jacques Offenbach
Grand concerto pro violoncello a orchestr

Dmitrij Šostakovič
Symfonie č. 9 Es dur op. 70

 

Petr Nouzovský – violoncello
Janáčkova filharmonie Ostrava
Chuhei Iwasaki – dirigent

 

Poslední ze čtveřice opavských koncertů zahájí nejslavnější violoncellové dílo Jacquese  Offenbacha – Grand concerto pour violoncelle et orchestre, známé také jako „Concerto militaire“ (Vojenský koncert), které mělo premiéru v roce 1847 v Paříži. Název vojenský je odvozen z důvodu velkého nasazení žesťových nástrojů, které k vojenské hudbě neodmyslitelně patří. Partu violoncella se ujme sólista Petr Nouzovský.
Šostakovičova devátá symfonie vznikla po druhé světové válce. S vítězstvím Rudé armády nad Hitlerem sílil tlak na skladatele, aby po symfoniích válečných napsal symfonii „vítěznou“. Od skladatele se tedy očekávalo, že napíše oslavné a heroické dílo, namísto toho však přišel s komickou pětivětou miniaturou. Vznikla v době relativně klidného období, kdy skladatelé mohli tvořit svobodněji. Celou pětivětou skladbu napsal během tří měsíců v roce 1945, o měsíc později byla skladba premiérována Leningradskou filharmonií.

Koncerty probíhají ve spolupráci se statutárním městem OpavaOpavskou kulturní organizací, Moravskoslezským krajem.

Záštitu nad cyklem abonentních koncertů Janáčkovy filharmonie v roce 2019 převzal primátor statutárního města Opavy Ing. Tomáš Navrátil.