C1 Klasický cyklus

Johann Sebastian Bach: Koncert pro cembalo a orchestr G dur BWV 1057
Arthur Honeger: Symfonie č. 2
Henryk Górecki: Koncert pro cembalo a smyčcový orchestr op. 40
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92

Účinkují

Kateřina Chroboková – cembalo
Ondřej Vrabec – dirigent