10. 05. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 180 Kč

K1 OK Percussion Duo

Koncert zrušen

Miloslav Ištvan
Capriccio pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje

Mauricio Kagel
Rrrrrrr…, šest duet pro bicí nástroje

OK Percussion Duo
The Parable of a Sculptor

Andy Pape
Marrrrimba Rrrrock

Edvard Schiffauer
Vteřiny, příběh pro dva hráče na bicí nástroje

Luboš Fišer
Crux pro sólové housle, tympány a zvony

Erkki-Sven Tüür
Conversio pro housle a bicí nástroje

 

Milan Paľa – housle
OK Percussion Duo
Martin Opršál – perkuse
Martin Kleibl – perkuse

 

OK Percussion Duo tvoří dva brněnští hudebníci, z nichž jeden se soustřeďuje na soudobou hudbu, druhý mimo to i na jazz. Spolu se pak snaží prezentovat originálním repertoárem a vytvářejí vlastní skladby. Po dohodě s managementem JFO připravili program soudobých skladatelů. K produkci byl přizván slovenský houslista Milan Paľa, jehož expresivní způsob hry a určitá specializace rovněž na soudobou hudbu tento program skvěle doplňuje.
Bicí v sólové roli se v programu nevyskytují příliš často. A právě proto taková umělecká produkce do repertoáru JFO jednoznačně patří. 

S kým se tedy setkáme? Erkki-Sven Tüür patří k nejvýraznějším skladatelům současnosti. O svých skladbách z devadesátých let kdysi prohlásil, že jsou to zvuková dramata rozpínající se v prostoru, který se neustále posouvá, expanduje a smršťuje. Za takové „drama“ lze považovat i Conversio, které patří k jeho nejznámějším skladbám vůbec.
Hudba Andyho Papea nachází inspiraci v několika zdrojích – avantgarda, hudební divadlo, jazz a rock. Skladba Marrrrimba Rrrrock vznikla v 90. letech minulého století a zdůrazňuje marimbu spíše jako bicí než melodický nástroj.
Ve Vteřinách ostravského skladatele Edvarda Schiffauera uslyšíme celou řadu bicích – malý buben se strunou, malý buben beze struny, vířivý buben, tři činely, tři triangly, dva tamtamy, dvě bonga, high-hat, bič a pět dřívek.
Miloslav Ištvan byl spoluzakladatelem brněnské kompoziční školy a pro bicí komponoval poměrně často. Zpočátku je užíval v orchestrálním obsazení, později je zařazoval do komorních děl a nakonec užíval i sólově. „Bicí nástroje mají svůj vlastní půvab a jistou poslechovou neopotřebovanost. Proto bylo Capriccio napsáno v tomto a ne jiném obsazení,“ prohlásil autor.
Argentinský skladatel Mauricio Kagel využíval bicí nástroje, i ty méně známé, stejně tak často. Vždy velmi přesně popsal, jak má konkrétní nástroj vypadat, případně odkud pochází a kde jej nalézt. Ve svých skladbách předepisuje hudebníkům dokonce herecké akce. Cyklus skladeb Rrrrrrr vznikal v průběhu několika let a postupně dospěl až k 41 autonomním částem, přičemž název každé z nich začíná písmenem R.
The Parable of a Sculptor (Podobenství o sochaři) patří k autorské tvorbě OK Percussion Duo. Autory ke vzniku v tomto případě inspiroval text z knihy Citadela Antoina de Saint-Exupéryho.
Luboš Fišer je vlastně jedním z nejznámějších českých skladatelů 20. století. Je autorem hudby k mnoha filmům či pohádkám (např. Arabela). Skladba Crux pro sólové housle, tympány a zvony přenese posluchače do zcela jiného světa, je zpřítomněním děsu, pokoření a prázdnoty, je to přímý protest proti postupující normalizaci.