Koncert v Novém Jičíně

Program:
L. Janáček: Balada blanická
A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104
J. Suk: Symfonie č. 1 E dur op. 14

Účinkují:
Janáčkova filharmonie Ostrava
H. M. Förster – šéfdirigent JFO

Koncert se koná díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.