Koncert v Orlové

Program:

Emmanuel Séjourné: Koncert pro vibrafon a smyčcový orchestr
Béla Bartók: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 Sz. 119
Bohuslav Martinů: Symfonie č. 1 H 289

Účinkují:

Jan Nepodal – vibrafon
Tomáš Vrána – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Chuhei Iwasaki – dirigent

Koncert se koná za finanční podpory Moravskoslezského kraje.