Koncert v regionu

Johann Sebastian Bach: Koncert pro cembalo a orchestr G dur BWV 1057
Arthur Honegger: Symfonie č. 2
Henryk Górecki: Koncert pro cembalo a smyčcový orchestr op. 40
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7

Účinkují

Kateřina Chroboková – cembalo
Ondřej Brabec – dirigent