Koncert v Rosenheimu

Program:
L. Janáček: Balada blanická
A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104
J. Suk: Symfonie č. 1 E dur op. 14

Účinkují:
László Fenyö – violloncello
Janáčkova filharmonie Ostrava

H. M. Förster – šéfdirigent JFO

Zájezd do Rosenheimu se koná za finanční podpory MK ČR.