Live stream z JFO II

recenze

program:
Pavel Vranický
Flétnový kvartet č. 4 G dur

Wolfgang Amadeus Mozart
Kvartet pro flétnu a smyčce č. 4 A dur K298

účinkují:
Šárka Adamíková – flétna
Pavel Doležal – housle
Karel Plocek, j. h. – viola
Ivo Fišer – violoncello

O skladatelích (a skladbách):

Pavel Vranický (rodák z Nové Říše poblíž Telče) a Wolfgang Amadeus Mozart se narodili ve stejném roce, tedy v r. 1756, ačkoli Mozart v lednu a Vranický až v prosinci. Vranický je tedy skoro o rok mladší, než jeho slavnější kolega. Oba pánové se velmi dobře znali a byli přátelé. (Dobové prameny uvádějí, že byli dokonce členy stejné zednářské lóže.) Dnes pozapomenutý Pavel Vranický byl ve své době velmi ceněnou a uznávanou osobností, působil ve Vídni nejprve jako dirigent orchestru vídeňského Burgtheatru a od roku 1792 až do své smrti v roce 1808 dokonce jako první dirigent císařsko-královského dvorního divadla. O tom, že byl naprostou dirigentskou špičkou, svědčí i fakt, že pro nastudování premiér svých symfonií si ho opakovaně volili Beethoven i Haydn! Vranický byl však ve Vídni velmi populární i jako skladatel, hrály se pravidelně jeho symfonie (napsal jich 51), opery a balety. Také v oblasti komorní hudby byl velmi plodný. Je autorem např. 56 smyčcových kvartetů a mnoha dalších komorních skladeb.
Flétnový kvartet G dur Pavla Vranického je čtvrtý ze šestice kvartetů bez opusového čísla, vydaných tiskem nakladatelstvím Hoffmeister v r. 1786 . Jako většina jeho kvartetů je i tento třívětý: Po úvodním volném a vážně zamyšleném Adagiu následuje radostné a zpěvné Allegro non troppo a skladba je zakončena elegantním Menuetem.

Flétnový kvartet A dur Wolfganga Amadea Mozarta (K 298)  vznikl asi o devět let dříve, obecně se dá říct, že Mozart žil a tvořil mnohem „rychleji“ než Vranický. V roce 1786, kdy Vranický teprve začínal psát své první symfonie, Mozart už byl na samém vrcholu své skladatelské dráhy (ve zmíněném roce měla např. premiéru jeho opera Figarova svatba a Mozartovi zbývalo posledních pět let života…). Flétnový kvartet A dur má také tři věty, které jsou však řazeny poněkud jinak, než tomu bylo u Vranického kvartetu. Po úvodním Andantinu napsaném ve formě variací přichází 2. věta- Menuet, celé dílo pak završuje rondové Allegretto grazioso.

O souboru:
Spolupráce tří členů JFO, flétnistky Šárky Adamíkové, houslisty Pavla Doležala a violoncellisty Ivo Fišera s předním brněnským violistou, dlouholetým členem Filharmonie Brno Karlem Plockem trvá již několik let. Vznikla na popud Karla Plocka, který se dlouhodobě věnuje znovuobjevování, propagaci a zaznamenávání na CD zapomenutých děl českých skladatelů klasicismu, např. Pavla a Antonína Vranických, Františka Vincence Kramáře, Františka Adama Míči aj. Po řadě společných vystoupení a natáčení CD se tedy soubor představí i ostravským posluchačům.

 

Šárka Adamíková začala hrát ve čtyřech letech na klavír a od deseti let se věnuje hře na flétnu. Nejprve docházela do ZUŠ k B. Hurníkové, následně pokračovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v oboru příčná flétna ve třídě Jiřího Bystroně. V průběhu studia získala 2. místo na soutěži konzervatoří v Teplicích a 2. a 1. místo na soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě. Zúčastnila se také stipendijní soutěže YAMAHA. Mimo jiné také účinkovala ve flétnovém triu a kvartetu. A se smyčcovým kvartetem získala 1. místo na soutěži ve Vidnavě. Několikrát se zúčastnila flétnových kurzů v Rožnově pod Radhoštěm pod vedením Petra Pomkly (Filharmonie Brno) a také kurzů v Brně pod vedením Václava Kunta, u kterého také od roku 2003 studovala na brněnské JAMU. Studium ukončila v roce 2008.
Do Janáčkovy filharmonie Ostrava byla přijata v roce 2006 na základě úspěšně vykonaného konkurzu. S tímto orchestrem již hrála v roce 2003 při absolventském koncertu. Jako sólistka pak s JFO vystoupila v květnu 2010.

 

Ostravský rodák, houslista Pavel Doležal patří ke střední generaci českých hudebních interpretů. Již během studií (Janáčkova konzervatoř v Ostravě ve třídě Ladislava Gořuly, Akademie múzických umění v Praze, žák Jiřího Tomáška) se úspěšně účastnil národních i mezinárodních houslových soutěží (např. dvakrát se stal vítězem a laureátem mezinárodní houslové soutěže Beethovenův Hradec).
Od roku 1989 je členem Janáčkovy filharmonie Ostrava, kde v současnosti zastává funkci  koncertního mistra.
Pravidelně se věnuje komorní hudbě a příležitostně vystupuje i jako sólista.  Jako koncertní mistr a komorní hráč absolvoval řadu úspěšných zahraničních turné v Evropě i v zámoří. (Japonsko, Korea, Tchaj-wan, USA, Austrálie).
Od roku 1998 je uměleckým vedoucím a sólistou komorního orchestru Camerata Janáček.  Řadu let působí také pedagogicky, např. na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Hudební pedagog, violista, vydavatel a interpret Karel Plocek studoval hru na violu na Konzervatoři v Brně a pokračoval na JAMU. V letech 1991 až 2014 byl členem Filharmonie Brno, na jejichž koncertech se představil také jako sólista. Je zakládajícím členem souborů Trio od sv. Jakuba a Smyčcové trio Gideon.  Jako člen komorních souborů, orchestrů a samostatně navštívil řadu států 5 kontinentů. Na koncertních pódiích uvedl řadu skladeb pro violu našich současných skladatelů (např. M. Štědroň, P. Zemek, L. Sluka) a skladatelů 20. stol. (P. Eben, J. Novák). V posledních letech se především věnuje vydavatelské a badatelské činnosti (znovuobjevená hudební díla klasicismu na CD (Pavel a Antonín Vraničtí, František Vincenc Kramář, František Adam Míča aj.).

Violoncellista Ivo Fišer se narodil v Karviné. S hudbou byl v kontaktu od šesti let nejprve prostřednictvím klavíru a o něco později také violoncella (ZUŠ Havířov, Jan Danel), které studoval později i na ostravské konzervatoři a následně na JAMU v Brně u Jana Hališky. V době studií se stal finalistou několika violoncellových soutěží, za provedení Variací na Rossiniho téma B. Martinů získal  Prix musical de radio Brno a dostal příležitost vystupovat s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Filharmonií BM Zlín. Studia zakončil letním pobytem na Yehudi Menuhin Academy v Blonay ve Švýcarsku.
Již za studií udělal konkurz do Státní filharmonie Brno, ale absolvování vojenské služby se vrátil do Ostravy (člen JFO od roku 1992), kde nyní působí jako koncertní mistr. Věnuje se i komorní a příležitostně i sólové hře v Ostravském triu a zejména v Janáčkově komorním orchestru. S těmito soubory koncertoval jako na mnoha pódiích v Evropě, Asii i USA a vydal několik nahrávek.
Netradiční  perličkou byla také spolupráce ve smyčcovém kvartetu Kolja společně s legendární britskou skupinou Jethro Tull v Praze a na Helfštýně (2011). Hraje na violoncello od A. Gally z roku 1943.