Janáčkova filharmonie OstravaKoncertySvatováclavský hudební festival – zahajovací koncert

Svatováclavský hudební festival – zahajovací koncert

BEETHOVEN 250: KRISTUS NA HOŘE OLIVETSKÉ

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 4 B dur op. 60

Ludwig van Beethoven
Kristus na hoře Olivetské, oratorium op. 85

Kateřina Kněžíková (soprán; Seraf)
Richard Samek (tenor; Ježíš)
Martin Gurbaľ (bas; Petr)
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala (sbormistr)
Janáčkova filharmonie Ostrava
Petr Popelka
(dirigent)

Kulturní svět letos slaví 250. výročí jednoho z největších hudebních géniů lidstva. Nebylo tudíž myslitelné, aby se hudba Ludwiga van Beethovena neobjevila na slavnostním zahájení festivalu. Od tohoto dovršitele klasicismu a hudebního vizionáře zazní dvě pozoruhodná díla, která spojuje několik benefitů. Symfonie č. 4 i oratorium Kristus na hoře Olivetské nepatří k notoricky omílaným položkám koncertních programů. Přitom se jedná v obou případech o kompozice, které jsou projevem technického i výrazového mistrovství Beethovena. Čtvrtá symfonie působí po experimentech Třetí a fatalismu Páté jako klasicistně střídmé a energické ohlédnutí plné pohody. Téměř hodinové, expresivně vypjaté oratorium Kristus na hoře Olivetské, líčící poslední okamžiky Krista, rozezní spolu s Janáčkovou filharmonií naši přední sólisté a nejlepší tuzemský sbor na interpretaci duchovní hudby.