Janáčkova filharmonie OstravaNovinkyKatovice přivezou program, který svou náročností na provedení předčí programy obvykle uváděné, říká Jan Žemla

Katovice přivezou program, který svou náročností na provedení předčí programy obvykle uváděné, říká Jan Žemla

24. 1. 17

Loni v únoru koncertovala Janáčkova filharmonie v supermoderním novém koncertním sále v Katovicích. A letos na oplátku přijede do Ostravy jeden z nejlepších polských orchestrů – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Koncert, na kterém zazní kromě Straussova Dona Quijota ještě Lutoslawského Koncert pro orchestr, se uskuteční 23. února 2017 od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. Za dirigentským pultem stane Alexander Liebreich, který je prvním německým dirigentem od 2. světové války, který vede polský orchestr. „Je to velmi vzrušující být tady právě teď,“ říká i v souvislosti s novou koncertní síní Liebreich. A jak vznikl nápad výměnných koncertů, jsme se zeptali ředitele Janáčkovy filharmonie Jana Žemly

O spolupráci s Polskem, která se vzhledem k poloze Ostravy přímo nabízí, jsme uvažovali velmi dlouhou dobu, až se nakonec po několika setkáních uskutečnily právě tyto reciproční koncerty s NOSPR (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia). Katowice pro nás mají navíc strategicky výhodnou polohu a v neposlední řadě nový koncertní sál. Ten mimo jiné přinesl NOSPR také zvýšenou návštěvnost a popularitu. I tento fakt jsme brali v potaz.

Bude výměna pokračovat i v dalších sezónách? Třeba s jinými zahraničními orchestry?

​Tato ​spolupráce je velmi specifická a pro nás jediná svého druhu. Ale samozřejmě o dalších akcích v této formě budeme uvažovat poté, co se koncert uskuteční i zde v Ostravě a vše zhodnotíme. Samozřejmě běžně spolupracujeme zejména se zahraničními organizátory koncertů, festivaly a agenturami, v zahraničí máme letos asi 25 koncertů, což je oproti minulosti velký posun vpřed. ​

Dramaturgie koncertu je dílem Poláků?

​Program koncertu je výsledkem společné diskuse, naším nápadem bylo uvést takový program, aby se v něm polský orchestr cítil pohodlně a ukázal své přednosti. Polská hudba je v tom případě téměř povinností. Lutoslawského Koncert pro orchestr je pak jednou z nejreprezentativnějších skladeb 20. století vůbec. Richard Strauss  v první polovině programu koncert skvěle doplňuje.​

Co je podle Vás na programu lákavého pro posluchače?

Lákavé je samozřejmě už to, že v abonentní řadě Janáčkovy filharmonie uslyší posluchači jiný orchestr než náš, a to s programem, který svou náročností na provedení předčí programy obvykle uváděné. Nastudování se ujal šéfdirigent NOSPRu Alexander Liebreich, ve Straussovi se pak předvede jeden z koncertních mistrů v sólovém partu violoncella.

V Katovicích vyrostl krásný hudební „svatostánek“. Jaké jsou podle Vás jeho hlavní přednosti? Dalo by se ještě něco vylepšit? Máte nějaké informace o tom, jak se to vůbec povedlo, že tamní orchestr získal tak skvělé sídlo?

​Přednosti nového koncertního sálu v Katovicích lze těžko vyjmenovat. Dle mého názoru má ten sál všechno, co potřebuje k provozu moderní symfonický orchestr a moderní kulturní město​. Budí dojem, že byl postaven bez kompromisů, jak akustických, tak architektonických. Nicméně akustika je pro symfonický orchestr to nejdůležitější, tu bych tedy označil jako hlavní přednost. Vytvořit takto dokonalé akustické prostředí samozřejmě stálo mnoho úsilí – musel vzniknout přesný model celého sálu v měřítku 1:10, kde probíhala první akustická měření. Přemýšlelo se o použitých materiálech každého komponentu v sále od sedačky, která musí i v případě neobsazenosti simulovat sedící osobu, po obložení a tvar obložení stěn. Výsledek je neskutečný. Sám jsem byl svědkem toho, že i na tom nejméně vhodném místě má člověk naprosto skvělý posluchačský zážitek. Akustika sálu dokáže přirozeně vykreslit hudební strukturu, vyzvednout dispozice orchestru, celý zážitek prostě umocnit. Byl jsem velmi překvapen, když jsem slyšel hrát „svůj“ orchestr v takto dokonalém akustickém prostředí. Konečně jsem slyšel, jak vlastně zní.

 Jak to vypadá s plány a vizemi koncertního sálu v Ostravě?

Mám pocit, že se v této věci ledy rozhodně pohnuly. Současná politická reprezentace města si, myslím, uvědomuje důležitost kultury jako takové, neodsunuje ji na okraj. To je asi první předpoklad k tomu, aby se o této věci vůbec mohlo hovořit. A umění​, které na velmi vysoké úrovni produkuje Janáčkova filharmonie, to je velká vzácnost, o kterou by se mělo pečovat, což je snad již také obecně přijatý fakt. Absence kvalitního zázemí neumožňuje dlouhodobý rozvoj a to je samozřejmě třeba změnit. Proto se v minulém roce uskutečnila spousta setkání, diskutovalo se, proběhlo několik návštěv již zmíněného koncertního sálu v Katovicích, který se stává takovým inspiračním zdrojem…, a výsledkem by měla být architektonická soutěž, která má být vypsána v příštích měsících. Pokud je mi známo, pracuje se s variantou rekonstrukce stávajícího Domu kultury, který by bez JFO tak trochu pozbyl smyslu a s přístavbou nového sálu samotného. Zásadní konstrukční zásahy nám totiž nedovolí památková ochrana objektu. Soutěž samotná však ještě neznamená zahájení stavbu jako takové. Na tu musí samozřejmě město, patrně ve spolupráci s krajem i vládou alokovat nemalou sumu peněz, musí se vybrat dodavatel, předchází jí velké množství časově zdlouhavých procesů a schvalování. Potřeba důstojného koncertního prostoru v Ostravě je zřejmá, sám jsem však zvědav, jak se celá situace bude vyvíjet.sg_nospr_hp_item - kopie