Janáčkova filharmonie OstravaNovinkyModel ostravského koncertního sálu se testoval v aerodynamickém „větrném“ tunelu

Model ostravského koncertního sálu se testoval v aerodynamickém „větrném“ tunelu

03. 6. 22

Přístavba koncertního sálu je specifická svým originálním zaobleným tvarem, navíc obklopující stávající stavbu domu kultury. Tento atypický tvar klade vysoké nároky na návrh nosných konstrukcí a konstrukce fasády. Vyskytuje se na něm mnoho oblastí, především podél zaoblených hran, na které norma nepamatuje. Z těchto důvodů by mohlo být zatížení větrem stanoveno s velkou mírou nejistoty. Statik i projektant fasády by mohli stanovovat tlaky a sání konzervativně, což by mohlo vést v některých místech k nadhodnocení zatížení větrem a mohlo by dojít k nepřesnému dimenzování konstrukce a fasádního pláště. Právě proto byl předložen návrh na otestování modelu koncertního sálu v aerodynamickém (větrném) tunelu. Zefektivní a naleznou se rezervy v návrhu konstrukčního řešení – s pozitivním dopadem do rozpočtu plánované stavby. Výstupy tohoto testování budou numericky zpracovány a zapracovány do statického výpočtu a následně do dokumentace pro provedení stavby.

Testování bylo provedeno zkušeným personálem Akademie věd České republiky – Ústav teoretické a aplikované mechaniky.

Informace o aktuálním dění k výstavbě koncertního sálu sledujte na facebooku Koncertní sál Ostrava.