Janáčkova filharmonie OstravaNovinkyOpět nahráváme pro Naxos

Opět nahráváme pro Naxos

05. 1. 21

Spolupráce Janáčkovy filharmonie s předním světovým vydavatelstvím Naxos pokračuje. V těchto dnech (5. až 8. ledna 2021) ostravský orchestr pod taktovkou představitele mladé generace českých dirigentů Marka Štilce nahrává Slavnostní předehru op. 70 a suitu Ze Shakespeara op. 76 z tvorby Josefa Bohuslava Foerstera. V březnu bude nahrávání pokračovat. Na chystané CD přibude ještě Foersterova Symfonie č. 1 op. 9.
„Už uzavřený projekt nahrávek Fibichova orchestrálního díla, který obsahuje pět CD, z čehož čtyři vznikly s Českým národním symfonickým orchestrem a poslední páté právě s Janáčkovou filharmonií, se setkal s velmi pozitivním ohlasem.  Proto jsme se s firmou Naxos dohodli na pokračování nahrávek českých skladatelů období romantismu. Volba padla na Josefa Bohuslava Foerstera a Vítězslava Nováka.  A protože jsou to skutečně velké projekty, je určitě dobře, že se do nich postupně zapojily i další orchestry včetně Moravské filharmonie a právě ostravského orchestru,“ říká Marek Štilec. Janáčkova filharmonie podle něj patří k nejlepším českým orchestrům a spolupráci s ní si velmi pochvaluje, a to i přes komplikovanější podmínky způsobené především nutnými rozestupy, které nahrávání provázejí. O kvalitách orchestru ostatně svědčí i recenze na CD z cyklu nahrávek skladeb Zdeňka Fibicha, jež ve srovnání s jinými nahrávkami (ať už českými nebo zahraničními) obstálo více než dobře. Andrew Desiderio např. v aktuálním čísle magazínu Fanfare např. píše: „Janáčkova filharmonie svým odvážným a vyváženým zvukem nádherně vykresluje v Overtuře k Bouři podtóny tragédie, divokosti v goticky znějícím pohřebním pochodu Nevěsty messinské …. Marek Štilec a Janáčkova filharmonie svou ohnivou energií a citem pro hudební struktury a myšlenky jsou výbornými interprety pro Fibichovu hudbu. Skvělé vydání mistrovské hudby, jež lze jen doporučit.“

J. B. Foerster (1859-1951) patřil ke generaci, vyrostlé z odkazu zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany. Prošel sice vlivem duchovních proudů přelomu století, ale základ, z nějž vyšel, nikdy neopustil. V době, kdy se  jednolitý stylový proud evropské hudby rozštěpil, představovala Foersterova tvorba stabilitu tradice a jeho osobnost uznávanou autoritu. Čtvrt století ze svého dlouhého života prožil skladatel mimo Čechy – deset let v Hamburku a patnáct let ve Vídni – a po všechna ta léta měl na paměti Smetanova slova, která připomněl v jednom ze svých článků: „Každý má bez ohledu na zisk a slávu pracovati pro vlast a nikoliv pro cizinu, poněvadž jsme povinni ku oslavě své vlasti pracovati. Doma je půda pro každého, a jedná-li kdo jinak, je to zrada.“
Marek Štilec je držitelem řady mezinárodních ocenění za nahrávky z tvorby Zdeňka Fibicha právě pro zmíněné vydavatelství. Na jedné z  nahrávek Fibichových děl participovala i Janáčkova filharmonie. V březnu bude JFO s Markem Štilcem nahrávat další CD se skladbami Vítězslava Nováka.