Janáčkova filharmonie OstravaNovinkyOrchestr se představuje

Orchestr se představuje

23. 11. 17

Na tomto místě bychom Vám rádi postupně představovali jednotlivé členy orchestru. Kromě profesních otázek jsme použili i část známého Proustova dotazníku. Volba prvního zpovídaného je logická, je jím:
MgA. Pavel Doležal – koncertní mistr Janáčkovy filharmonie Ostrava

Chtěli byste se zeptat koncertního mistra JFO Pavla Doležala na něco úplně jiného? Pak máte příležitost. Své otázky posílejte prosím na adresu knizatkova@jfo.cz do 15. ledna 2018.  Odpovědi pak zveřejníme opět na našich webových stránkách.

NA JAKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ HRAJETE?

Hraji na housle a nástroje mám dva, jeden vlastní a jeden služební. Ten první je nástroj od neznámého mistra houslaře z 19. století a mám ho velmi rád, provází mě mým hudebním životem už 34 let! Mluvím o houslích jako o svém partnerovi, jistě, je to „jen“ věc, předmět vytvořený rukou řemeslníka, ale tato věc se stává mým hlasem, stává se součástí tajuplného fenoménu hudby, zázraku sdělování myšlenek a emocí prostřednictvím tónů. Konec konců, i housle mají duši. (úsměv) Můj služební nástroj je z dílny italského houslaře Giacoma Rivolty, rovněž z 19. století. Na rozdíl od mých vlastních houslí, které jsou spíše komornějšího zvuku, je to nástroj průrazný, vhodnější pro orchestrální sóla.

KDE JSTE STUDOVAL?

Studoval jsem na Janáčkově (tehdy Státní) konzervatoři v Ostravě a na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.

JAK DLOUHO PŮSOBÍTE V JANÁČKOVĚ FILHARMONII?

Od roku 1989.

***

(další otázky byly vybrány z Proustova dotazníku)
JAKÉ NEJVĚTŠÍ POZEMSKÉ ŠTĚSTÍ MŮŽE ČLOVĚKA POTKAT?

Obecně je to jistě vztah, člověk je stvořen ne sám pro sebe, ale pro své bližní a naplnění života je ve vztahu, ne v uspokojování vlastních potřeb, jak nám to velmi často předkládá dnešní konzumní společnost.

JAKÁ JE PODLE VÁS VAŠE NEJVĚTŠÍ CTNOST?
To je věc, na kterou by bylo třeba se zeptat mých blízkých… (úsměv)

VAŠE NEJVĚTŠÍ CHYBA?
Chyb je vždycky dost, těžko říct, která je ta největší.

KÝM NEBO ČÍM BYSTE NEJRADĚJI BYL/A?
Nemám rád podmiňovací způsob a zbytečné úvahy o tom co by se v životě dalo udělat jinak, jsem tím, čím jsem a jsem tím rád.

VÁŠ SEN O ŠTĚSTÍ?
Jsem šťastný člověk, nesním o štěstí.

CO BY PRO VÁS BYLO NEJVĚTŠÍ NEŠTĚSTÍ?
Zase podmiňovací způsob…(úsměv) Jsem osoba, která nedovede být dlouho nešťastná, věřím, že z každé životní situace existuje východisko. Považuji tedy za zbytečné a škodlivé uvažovat o možných neštěstích. Myslím si, že hodně lidí je nešťastných právě proto, že uvažují stylem „kdyby“ a nejsou vyrovnaní s realitou svého života.

VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POSTAVA V HISTORII?
Nemám nejoblíbenější postavu, myslím, že ani v dětství jsem neměl žádný konkrétní vzor či idol. Lidí, které obdivuji pro to, jací byli a co dokázali, je mnoho.

VÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SKLADATEL?

Podobná odpověď, přece ale je snad několik skladeb (ne tedy skladatelů), které mám obzvlášť rád a teď si ke svému překvapení uvědomuji, že jsou to všechno vokálně instrumentální věci. Asi mě v hudbě dojímá přítomnost lidského hlasu, toho „hudebního nástroje“, který je nejblíž srdci. Možná i vás překvapí pestrost mého výběru (úsměv). Tak tedy: Bohuslav Martinů – kantáta Otvírání studánek, Leonard Bernstein – muzikál West Side Story, Giacomo Puccini – opera Bohéma…

KTERÝMI POSTAVAMI Z MINULOSTI NEJVÍCE OPOVRHUJETE?
Nemyslím si, že bych měl právo kýmkoli opovrhovat, necítím se natolik „pevný v kramflecích“, natolik dobrý a bezchybný, abych mohl kohokoli soudit. Spíš ve mně některé osobnosti vzbuzují hrůzu, lítost nebo smutek…

VAŠE MOTTO:

Nevím, jestli to mám považovat za svoje motto, ale svým dětem i sobě často říkám: „Nic není zadarmo…“ Když chce člověk něčeho dosáhnout, chce to pořádně zabrat a připravit se na překonávání životních Taxisů…