fbpx

Janáčkova filharmonie OstravaNovinkyProjekt JANÁČEK OSTRAVA 2018

Projekt JANÁČEK OSTRAVA 2018

19. 2. 18

Hudební svět si letos (12. 8.) připomene 90. výročí úmrtí jednoho z největších českých skladatelů Leoše Janáčka. Ve stejném roce vzpomeneme 100. výročí vzniku republiky a také i první premiéry Janáčkovy opery Její pastorkyňa v “zahraničí” (ve Vídni, 16. 2. 1918). Na všechna tato výročí reaguje i Janáčkův rodný kraj, ke kterému měl skladatel vřelý vztah po celý život, do něhož se často vracel a v němž také před devadesáti lety naposledy vydechl. 

K celorepublikové oslavě významného výročí velkého českého skladatele se připojí město Ostrava i Moravskoslezský kraj projektem JANÁČEK OSTRAVA 2018. Do projektu se zapojily všechny významné ostravské hudební i vzdělávací instituce včetně hudebních festivalů:  Národní divadlo moravskoslezské, Ostravská univerzita, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Svatováclavský hudební festival i Janáčkova filharmonie Ostrava, jako jeho administrátor. „Jsem upřímně rád, že projekt Janáček Ostrava 2018 spoluvytvářejí nejvýznamnější ostravské hudební instituce. Jejich vzájemná spolupráce a inspirující úsilí při práci na tomto projektu dále prohloubily dosavadní u nás poměrně výjimečnou součinnost“, říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla.

Cílem projektu je poukázat na Janáčkův význam a s větší intenzitou a především pak frekvencí upozornit na jeho mimořádnou hudbu, respektovanou nejen doma, ale i v dalších zemích. 

“Těší mne, že právě Janáčkova filharmonie přichází s projektem Janáček Ostrava 2018, který podtrhuje propojení Janáčka s naším městem a který propaguje všechny ostravské hudební instituce, hlásící se k Janáčkově odkazu”, říká primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura. A vzápětí dodává: „Jsem hrdý na to, že můžeme tento projekt podpořit. Pomáhá budovat image Ostravy jako kulturní metropole a zároveň moderního města, jež přináší kulturní vyžití svým obyvatelům i příznivcům vážné hudby.“

Hrdě se k odkazu slavného rodáka hlásí slovy hejtmana Ivo Vondráka také Moravskoslezský kraj: “Za tímto významným hudebníkem a jeho skladbami do Moravskoslezského kraje ročně přijíždějí tisíce návštěvníků. Musíme být tomuto géniovi vděčni nejen za jeho tvorbu, ale i za to, že se o našem regionu hovoří jako o místě, které má kulturní i společenský život na vysoké úrovni. Janáček je náš. A s hrdostí jej světu nabízíme.”

Očekáváme, že se projekt bude rozvíjet během celého roku a postupně se do něj s inspirativními programy zapojí i další kulturní subjekty – muzea, galerie, základní umělecké školy,  v rámci programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostravy.
Vrcholem projektu bude ve dnech 25. až 28. října 2018 čtyřdenní Hudební maraton Leoše Janáčka, mimořádný festival k oslavě československé státnosti.

Více najdete na www.janacek2018.cz