Janáčkova filharmonie OstravaNovinkyStavba koncertního sálu bude zahájena ještě letos, Statutární město Ostrava podepsalo smlouvu se zhotoviteli

Stavba koncertního sálu bude zahájena ještě letos, Statutární město Ostrava podepsalo smlouvu se zhotoviteli

06. 5. 24

Statutární město Ostrava vybralo zhotovitele budoucího Koncertního sálu. Hodnoticí komise projektu po analýze všech předložených materiálů doporučila radě města zhotovitele Sdružení pro koncertní halu, jehož společníky jsou společnosti IMOS Brno a.s. a IPS Třinec a.s., které nabídlo nejnižší nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky, a to ve výši 2,798 miliardy korun. Po uplynutí nezbytných lhůt a vypořádání všech formalit byla 4. dubna uzavřena smlouva mezi městem a výše zmíněnými společnostmi.

„Financování stavby proběhne s pomocí grantu Evropské komise, úvěru Evropské investiční banky, dotací Ministerstva kultury ČR i Moravskoslezského kraje. Město zároveň připravuje žádosti
o dotace z dalších možných dotačních titulů a rovněž šetří do svého účelového fondu na financování koncertního sálu, ve kterém je nyní 570 milionů korun,“
říká Jan Dohnal, primátor statutárního města Ostravy. Předpokládaný termín dokončení stavby je nyní plánován na konec roku 2027.

Sál bývalého Kina Vesmír prošel za účelem nezbytného zlepšení akustiky zásadní rekonstrukcí. Stále se však jedná o provizorium, se kterým se sice orchestr sžil, naráží však dennodenně na jisté limity a dlouhodobě se v něm působit nedá. Přispívá k tomu hlavně nedostatek zázemí a absence prostor ke cvičení jednotlivých hráčů orchestru. JFO tak s nadějí vyhlíží očekávané zahájení stavby nového koncertního sálu. „Janáčkova filharmonie Ostrava je klenotem města Ostravy a jsem nesmírně ráda, že máme konkurenceschopný orchestr plný prvotřídních hudebníků, který se neustále umělecky rozvíjí. Jsme si vědomi, že k dalšímu posunu potřebuje naše filharmonie také adekvátní zázemí. Společná vize se mění v reálný projekt. Na začátku dubna jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem stavby. Vidina dokončeného sálu na konci roku 2027 je momentálně nejen nadějná, ale skutečně reálná,“ říká Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora statutárního města Ostravy.

Veškeré přípravné práce tak směřují k tomu, aby stavba mohla začít co nejdříve. „V tuto chvíli mohu potvrdit, že bychom v létě chtěli symbolicky poklepat základní kámen a pustit se do stavebních prací naplno. Nadcházející 71. koncertní sezóna, která do Ostravy přivede i budoucího šéfdirigenta, tak bude s největší pravděpodobností významná nejen v oblasti hudební, ale s ohledem na vybudování multifunkčního komplexu, včetně koncertního sálu světových parametrů, se stane také symbolem nové budoucnosti Janáčkovy filharmonie i všech Ostravanů,“ uzavírá náměstkyně primátora Hana Tichánková.