Janáčkova filharmonie OstravaNovinkyVyjádření šéfdirigenta Vasilije Sinajského

Vyjádření šéfdirigenta Vasilije Sinajského

28. 2. 22

Pozorně sleduji události, které se nyní odehrávají na Ukrajině. Cítím údiv a velkou hořkost, že není vidět ani slyšet názory našich předních hudebníků. Muzikanti by se totiž jako nikdo jiný měli naladit na náladu ve společnosti a reagovat na ni.

Podělím se o svůj názor. Kromě hněvu a rozhořčení, které cítím, když vidím nespravedlnost současných událostí, cítím s lidmi na Ukrajině velký soucit. Můj dědeček byl Ukrajinec a již od nejútlejšího dětství jsem od své matky a dalších příbuzných slýchal ukrajinské písně, slova a rčení. Nejšťastnější chvíle jsem prožil o prázdninách u příbuzných v Kyjevě a okolí. A už tehdy jsem cítil lásku Ukrajinců k vlasti, jak se snažili udělat vše pro to, aby vzkvétala.

Když moji přátelé, vynikající ukrajinští hudebníci, dirigent Stefan Turchak a skladatel Myroslav Skoryk, chodívali do mého lotyšského orchestru, pořádali jsme spolu takové koncerty, které zůstaly dlouho v paměti publika.

Současné události proto působí jako odporná invaze do suverénního státu, která způsobuje jen smutek a tragédii tisícům lidí. Těm, kteří to všechno začali, by prospělo poslechnout si ukrajinskou hymnu. Jaká čistá, silná a jasná melodie, která tak dobře ukazuje charakter tohoto národa. Její zvuk bude vždy převládat nad řinčením nepřátelských tanků a hrubými rozkazy armádních velitelů. Člověku se chce říci: přestaňte, pravda není na vaší straně!

Vasilij Sinajskij