Janáčkova filharmonie OstravaBenda Quartet v Ostravě opět potvrdil, že patří k interpretační špičce v České republice

Benda Quartet v Ostravě opět potvrdil, že patří k interpretační špičce v České republice

recenze převzata z Internetového deníku pro umění a kulturu Ostravan.cz, autor: Milan Bátor, 15.5.2018  

Komorní hudba ve špičkovém podání se v pondělí večer rozezněla v Domě kultury města Ostravy. Smyčcové kvarteto Benda Quartet pojmenované po jednom ze zakladatelů souboru představilo program sestavený ze tří čtvrtin z hudby 20. století. Hudbu dvou velikánů Stravinského a Šostakoviče doplnila skladba ostravského autora Eduarda Dřízgy. Ve druhé polovině koncertu Benda Quartet provedl Smyčcový kvartet č. 10 Es dur, op. 51 Antonína Dvořáka.

Kvarteto hraje ve složení Jakub Černohorský, Petr Grabovský, Petr Benda a Tomáš Svozil.  Zajímavý, neotřelý a interpretačně velmi náročný program zahájil Benda Quartet Stravinského Třemi kusy pro smyčcové kvarteto. Lakonický třívětý cyklus z léta roku 1914 reprezentuje skladatelovo ruské období, při své premiéře měl ještě název Grotesky a jednotlivé skladby charakteristiky Tanec, Excentrik a Canticle, které později Stravinskij zrušil.

Benda Quartet zahrál tuto skladbu v perfektní rytmické souhře (zejména první a třetí kus!), pozorností k jemným zvukovým nuancím hráči potěšili v glissandech druhé věty, které byly intonačně jednotné a nepostrádaly důležité napětí. Stravinského hudba potěšila jadrnou rytmikou a originální hudební barvitostí, interpretace kvarteta měla potřebný šmrnc a náboj.

Ten se podařilo udržet také ve druhé kompozici večera, jíž byla Partita pro dvoje housle, violu a violoncello Eduarda Dřízgy. Kompozice z poloviny 70. let minulého století zaujala především charismatickou melodikou, jejíž rozmanitost pojímá hudební aluze barokního stylu, folklorních stylizací i estetiku Pařížské šestky a jazzové inspirace. Polystylovou košatost Dřízgovy Partity zahrál Benda Quartet energicky a jadrně (expresivně vypjatější bitonální hudební bloky), v jiných momentech naopak dobře zdůraznil skladatelské hříčky a žertíky skladatele v přenášení akcentů, stupnicových melodických bězích apod. Lyrické pasáže pomalých vět zněly v prvních houslích Černohorského s nádherně posmutnělou barevností a rytmickou elegancí ornamentálně prokvetlé Dřízgovy melodiky.

První polovinu koncertu zakončil Smyčcový kvartet č. 7 fis moll, op. 108Dmitrije Šostakoviče. Třívěté dílo z konce padesátých let dodnes nepřestává na ploše necelých třinácti minut fascinovat hudební genialitou svého tvůrce. Po jízlivě klouzavé melodice první věty, která byla zahrána s precizní semknutostí v rytmu a dynamice, interpreti v druhé větě mírně rytmicky zakolísali, ale rapidní melodické peřeje třetí věty vtrhly attacca s agresivitou, při níž se tajil dech. A hráči Benda Quartet potvrdili, že se dokáží vyrovnat i s tak technicky náročnými momenty. Jejich Šostakovič byl autentický a měl velkou osobitost. Koncentrovaný destilát emocí, dávkovaný s přesvědčivou uvážlivostí, entuziasmem a virtuózním nadhledem.

Program vyvrcholil Smyčcovým kvartetem č. 10 Es dur, op. 51 Antonína Dvořáka. Jeho podtitul „slovanský“ částečně napovídá určitý skladatelův záměr. Pravdou samozřejmě je, že ačkoli se jedná o vysoce stylizovanou souvislost s rytmicko-melodickými principy lidové hudby, samotný artefakt Dvořákovy hudby je geniální rezonancí, která je naprosto osobitá, nezaměnitelná a svá. A Benda Quartet neztratil základní atributy své interpretace ze zřetele ani v tomto posledním díle večera.

Antonín Dvořák se rozezněl v plném lesku a optimisticky nasvícené atmosféře tohoto pohodového díla. První věta měla konejšivou rozšafnost, v dumce druhé věty se hráčům povedlo výrazově perfektně přednést obě kontrastní témata, intimní náladové nokturno třetí věty znělo meditativně a vyniknul jeho zasněný ráz, závěrečná věta s elegantní stylizací lidového tance skočná naopak působila lehce, pružně a radostně.

Benda Quartet svým koncertem potvrdil své objevné a sympatické směřování. To spočívá nejen v orientaci na klasická díla kvartetního repertoáru, ale také v hledání a provádění méně známých děl (byť právě Tři kusy pro smyčcové kvarteto Stravinského v Ostravě představili právě jejich předchůdci Kubínovo kvarteto), v případě Eduarda Dřízgy pak díla z různých důvodů zasutá. Hra tohoto kvarteta je charakteristická agilním projevem primária kvarteta Černohorského, jehož sametový a barevně rozmanitý tón se účinně doplňuje s oduševnělým pojetím celkové výstavby a je dominantním článkem souboru. S ním nejzdařileji komunikuje violoncello Tomáše Svozila, který se projevuje jako vynikající muzikant a pozorný rytmik s výbornou intonací a interesantním feelingem. Sluší se ale podotknout, že zvuk kvarteta jako celku vykrystalizoval, usadil se a získal svou nezaměnitelnost.

Další koncerty Benda Quartetu lze i v budoucnu přivítat s upřímným nadšením a zájmem. A doufejme, že bude v přínosné linii hudby klasické a zejména moderní a současné pokračovat.