Knihy a publikace

Karel Vůjtek: Sonáta pro dvě ruce a hlas aneb Ivana Měrky životaběh

Ivan Měrka (1926) – violoncellista, pěvec, hudební vědec a pedagog, nositel Ceny města Ostravy a dalších prestižních ocenění. Význačný interpretační umělec, sólový a komorní hráč, pěvec lyrického tenoru, spoluzakladatel a dramaturg Slezského klavírního tria a Ostravského kvarteta. Jeho pedagogická dráha je spojena s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, ale především s dnešní Janáčkovou konzervatoří v Ostravě, kde působí od jejího založení v roce 1953. Svou vědeckou a publicistickou aktivitu věnuje především ostravskému hudebnímu životu. V roce 1995 vydal ve vydavatelství MONTANEX knihu Violoncello – dějiny, literatura, osobnosti.

Autorem knihy je Karel Vůjtek (1946), básník, překladatel a publicista. Autor či spoluautor dvou desítek knižně vydaných prací, například básnických knih Řetízkový kolotoč, Takové noci takové dny, Báseň pro soprán, veršů pro děti ad. Překládá ze slovenštiny, z ruštiny, ale hlavně z polštiny.

Kniha vyšla ve vydavatelství MONTANEX a.s. v edici Osobnosti v roce 2003. Knihu zle zakoupit za 130 Kč.

 

Kolektiv autorů ed. Petr Ch. Kalinanehrajeme kratce, hrajeme už 60 let: Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava

Anotace:

Potřeba pravidelných symfonických orchestrů v Ostravě dala v roce 1954 vzniknout Ostravskému filharmonickému orchestru, dnešní Janáčkově filharmonii Ostrava. Těleso vystřídalo celkem tři názvy, dnešní jméno orchestr nese od roku 1971). Samostatná kapitola této knihy je věnována fenoménu výchovných koncertů, které připravoval dlouholetý sólista (klavírista) ostravského symfonického orchestru a významný český skladatel 2. poloviny 20. století Ilja Hurník. Janáčkova filharmonie Ostrava ve své historii úzce spolupracovala s ostravskými festivaly artificiální hudby, jakým je Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival a Ostravské dny nové hudby. Ostravský orchestr byl hlavním účinkujícím na všech ročnících těchto hudebních přehlídek. Pro dramaturgii Janáčkovy filharmonie je charakteristické, že vždy kladla důraz na provádění soudobé hudby se zřetelem na žijící skladatele ostravského regionu. Obsáhlý přehled v příslušné kapitole této knihy dokazuje, že po dobu šedesáti let existence tohoto orchestru byly provedeny stovky skladeb zkomponovaných ve druhé polovině 20. nebo v 21. století. Filharmonie už více než čtyři desítky let nese jméno Leoše Janáčka. V samostatné kapitole jsou na základě archivních dokumentů podrobně popsány veškeré Janáčkovy návštěvy Ostravy. Kapitola obsahuje i medailony jeho brněnských žáků, kteří pomáhali budovat hudební kulturu tohoto severomoravského regionu.

Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014. 268 s. Publikaci lze zakoupit za 80 Kč. Za stejnou cenu je dostupná také v anglické verzi.

 

Trojkomplet
Ivo Stolařík: Leoš Janáček mezi svými (vydalo nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy v roce 1999; 31 s.)

Útlý pamětní tisk obsahuje záznam vzpomínek několika skladatelových současníků přímo z jeho hukvaldského kraje a tematicky příbuznou Janáčkovu črtu „Alžběta“. Publikace obsahuje také notové záznamy a ilustrace.

Ivo Stolařík: Leoš Janáček ústy pamětníků (vydala Janáčkova filharmonie Ostrava v roce 2003, 30 s.)

Drobný tisk, navazující na knihu Leoš Janáček mezi svými, vydaný po uplynutí 75 let od Janáčkovy smrti předkládá autentické vzpomínky dvou osobností kulturního života – Antonína Pustky z Kunčic pod Ondřejníkem a Adolfa Wachtla z Rožnova pod Radhoštěm. Zdrojem byl fond zvukových dokumentů ostravského rozhlasového studia.

Věra a Ivo Stolaříkovi: Leoše Janáčka zarostlý chodníček (vydalo nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy v roce 2004, 37 s.)

Vzpomínkový tisk, který jako poslední z trilogie k Janáčkovu jubilejnímu dvouletí 2003-2004 pro Janáčkovou filharmonii v Ostravě připravila zvěčnělá básnířka a její bratr. Jeho jádrem je rozhlasový pořad naplánovaný na srpen 1944, který se nesměl realizovat. Německá cenzura jej bez udání důvodu zakázala. Po necelých deseti týdnech od odevzdání scénáře Věra Stolaříková nečekaně zemřela

Trojkomplet tří výše uvedených děl lze zakoupit za 100 Kč.

 

Obaly knih a publikací si můžete prohlédnout v galerii níže: