Katalog 2023/24

Katalog 70. koncertní sezóny ke stažení/ náhledu zde

 

Vážení příznivci Janáčkovy filharmonie Ostrava, milí posluchači,

je mi nesmírnou ctí a potěšením uvést vás do naší jubilejní 70. koncertní sezóny. Za sedmdesát let své existence si náš orchestr prošel různými peripetiemi. I v posledních letech ovlivnila jeho chod řada mimořádných událostí – pandemie, válka, ekonomická krize, opuštění zázemí dosavadního působiště Domu kultury města Ostravy. A nyní stojíme na prahu další dekády. S orchestrem v nejlepší umělecké formě, s dramaturgií, která bez obav snese mezinárodní srovnání, s reálnou vizí nového koncertního sálu, která završí téměř sto let pokusů o realizaci podobného záměru.

Děkuji orchestru i vám, posluchačům, za to, s jakou trpělivostí a ochotou navštěvujete naše „provizorium Vesmír“. Děkuji za trvalou a vydatnou přízeň, bez níž by naše činnost neměla smysl. Jsem si jist, že programový katalog k 70. sezóně, je alespoň symbolickou odměnou. Dávno totiž překračuje hranice pouhé programové nabídky. Letos je navíc osobní pozvánkou k oslavám, u kterých nesmíte chybět.

Připravili jsme sezónu, která se bude vymykat. Ve všech našich koncertních cyklech uslyšíte světové umělce, zažijete dirigentské debuty, stanete se součástí světových i českých premiér. Budete moci v ještě větší míře navštěvovat interaktivní workshopy, účastnit se edukačních aktivit a přednášek zaměřených na všechny generace. Milovníci populární hudby si přijdou na své ve filharmonickém cyklu koncertů v multifunkční aule Gong.

A aby těch oslav nebylo málo, připomeneme si i dvousté výročí narození Bedřicha Smetany v podobě koncertního provedení jeho opery Libuše.

Buďme společně u toho! Těším se na další pravidelná setkávání s vámi. Nacházíme se totiž ve výjimečné 70. koncertní sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava!

Jan Žemla
ředitel JFO

 

Ukázka katalogu 70. koncertní sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava: