fbpx


3. abonentní koncert v Opavě

Záštitu nad koncertem převzal starosta města Opavy Tomáš Navrátil

György Ligeti
Concerto Românesc

Reinhold Glier
Koncert pro koloraturní soprán a orchestr f moll op. 82

Sergej Rachmaninov
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll op. 30

 

Nicola Proksch – soprán
Alexander Romanovsky – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Petr Popelka – dirigent

 

Rumunský koncert z roku 1951 je založen na ohlasech autentické lidové hudby. Ligeti v rodném Sedmihradsku jako dítě potkával hudebníky se zvířecími maskami, kteří divoce hráli na housle a dudy. Jeho dílo, v němž se tyto prožitky odráží, se dočkalo premiéry až dvacet let po svém napsání.
Koncert pro sólistu zpívajícího beze slov je vskutku neobvyklý útvar. Vokální hudba bez verbálního významu je využívána spíše jako cvičení pro rozvoj hlasové techniky, Glier ale na ní vystavěl celý koncert, byť poměrně krátký. První věta je pomalá a zasněná, druhá závěrečná pak odlehčená.
Monumentální Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll Sergeje Rachmaninova je pokládán za jedno z autorových vrcholných děl. Skladba má obvyklou formu sólového romantického koncertu o třech větách, ale v orchestraci a pojetí přináší řadu novátorských postupů. Dnes patří tento klavírní koncert k nejhranějším Rachmaninovovým opusům.