fbpx


C4 Hudební vyznání 

11. 03. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 190 Kč

Koncert zrušen

Bedřich Smetana
Má vlast, výběr

 

Emma Smetana – moderátorka
Janáčkova filharmonie Ostrava
Jan Kučera – dirigent

 

Dílem, kterým je každoročně zahajováno Pražské jaro, završujeme cyklus C. Šest symfonických básní (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník) patří k nezpochybnitelným vrcholům české hudby. Autor se pokusil vykreslit nejen kolorit zdejší krajiny, ale také povahu a charakter místních obyvatel. Závěr opusu je ohlasem na archetypální českou historii, která měla být podle Smetany inspirací dobovým emancipačním snahám. Jeho program má ale obecnější přesah, a tak se Mou vlastí můžeme nechat oslovit i ve zcela odlišných podmínkách.

Mou vlast tvořil Smetana v sedmdesátých letech 19. století. Prvotní záměr směřující ke vzniku cyklu symfonických básní zaznamenáváme už po dokončení opery Libuše. Kromě Vyšehradu a Vltavy tehdy autor přemýšlel o skladbách nazvaných Říp, Lipany a Bílá hora. Kvůli práci na Dvou vdovách ale kompozici odložil. Na podzim 1874 skladatel ohluchl. Přes zákaz lékařů napsal v rychlém sledu první čtyři skladby. Celek už nazýval Vlast. Po třech letech se k tématu vrátil. Ohlasy husitství hodlal zpracovat v opusech Tábor, Blaník a Svoboda. Nakonec se rozhodl jen pro první dva. A Má vlast byla na světě.

Nenechte si ujít

R4 Klavírní recitál Grigorije Sokolova 

Hledáme nový termín pro koncert
Jedním ze specifik Grigorije Sokolov je fakt, že dopředu neupřesňuje repertoár. Formulace: Program v jednání, je tak s ním už nerozlučně spojena. Síň je přesto vždy vyprodaná. Chodí se totiž na interpreta! 

25. 03. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 500 Kč

B4 Čajkovského Patetická

Čajkovského Šestá symfonie je autorovým posledním dílem, které uvedl před publikem. Zemřel několik dní po premiéře. Světového ohlasu díla se už nedočkal.

08. 04. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 190 Kč
Zobrazit detail

A5 Beethovenův Trojkoncert

„Skladba se třemi koncertujícími hlasy je cosi nového,“ byl si vědom Beethoven. První věta Trojkoncertu je nejrozsáhlejší větou jeho cyklických skladeb vůbec.

29. 04. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 190 Kč
Zobrazit detail