21. 09. 2023
19:00 hod.
Cavatina Hall, Bílsko-Bělá, Polsko

Cavatina Hall

Zazní Sedmá symfonie, jedna z nejoptimističtějších Beethovenových skladeb a Lisztův Druhý koncert pro klavír a orchestr. Publiku se poprvé představí dirigent Andreas Ottensamer, v Lisztově klavírním koncertu se k JFO připojí přední korejský pianista Won Kim.

 

Johannes Brahms
Akademická předehra op. 80

Franz Liszt
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 As dur S. 125

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 7 A dur op. 92

 

Won Kim – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Andreas Ottensamer – dirigent

 

Fotografie skladatele Johannese Brahmse, ze kterých na nás hledí vážný muž s pěstěným plnovousem, často podněcují představu nezáživnosti a akademičnosti skladatelovy tvorby. Opak je ale pravdou. Brahms byl zarytým odpůrcem veškerých oficialit. Když od univerzity ve Vratislavi získal čestný doktorát, zkomponoval pro slavnostní ceremoniál svou Akademickou předehru. Do skladby zapracoval několik studentských písní, a to i takových, které kritizují akademické autority.

Na Akademickou předehru naváže Druhý klavírní koncert Franze Liszta s podtitulem concerto symphonique. Klavírista se při jeho interpretaci musí proměnit v básníka tónů a virtuozitu chápat jako nástroj k vyjádření nejrozmanitějších emocí a duševních stavů.

Koncert uzavře Sedmá symfonie, jedna z nejoptimističtější skladeb Ludwiga van Beethovena. Její taneční rozpustilost obdivovali i velcí hudební romantikové 19. století v čele s Berliozem a Wagnerem. Vídeňská premiéra díla, které se zúčastnili i tehdejší přední skladatelé, se setkala s obrovským nadšením publika a vynesla Beethovenovi slávu a uznání.

Orchestr JFO vystoupí pod vedením Andrease Ottensamera, který působí také jako solo klarinetista Berlínské filharmonie. V Lisztově koncertu se k němu připojí přední korejský pianista Won Kim.

Koncert se uskuteční za finanční podpory statutárního města Ostravy.