13. 01. 2022
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 150 Kč

E1 Mladí sólisté I

Zaposloucháme se do umění mladých interpretů, kteří úspěšně prošli interpretační soutěží JFO. Za klavír usedne talentovaný Tomáš Vrána a orchestr povede Stanislav Vavřínek.

 

Antonín Dvořák
Árie Rusalky ze stejnojmenné opery op. 114

Antonín Dvořák
Árie Ježibaby z opery Rusalka op. 114

Ruggero Leoncavallo
Árie Mimi z opery Bohéma

Camille Saint-Saëns
Árie Dalily z opery Samson a Dalila op. 47

Jacques Ibert
Koncert pro flétnu a orchestr

Béla Bartók
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 BB 91, Sz 83

 

Patricia Smoľáková – soprán
Dominika Škrabalová – mezzosoprán
Eliška Honková – flétna
Tomáš Vrána – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Stanislav Vavřínek – dirigent

 

V poněkud neobvyklém operním entrée koncertu postupně zazní čtyři árie z oper Dvořáka, Leoncavalla a Saint-Saënse v podání dvou absolventek zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity. 

Ibertův koncert pro flétnu z roku 1932 je nejznámější prací tohoto francouzského skladatele. Jeho brilantní dílo je považováno za jedno z náročnějších ve flétnovém repertoáru a právě pro svou obtížnost zůstávalo po léta nepovšimnuto. Nyní je však jednou z nejvíce interpretovaných skladeb pro flétnu.

Většina klavírních děl Bély Bartóka byla určena pro jeho vlastní koncerty. Našel svůj osobitý kompoziční styl, který je patrný již v díle z roku 1911 s názvem Allegro Barbaro, v němž s klavírem zachází jako s bicím nástrojem. Tento styl využívá i ve velmi obtížném Prvním klavírním koncertu z roku 1926. Ve skladbě se projevuje i tehdejší autorova fascinace barokní hudbou a využití jejích principů v moderních modifikacích (kontrapunkt, emocionální působivost, třívěté schéma). První uvedení v USA koncem roku 1927 vzbudilo silné pobouření. Kritika dokonce mluvila o nejděsivějším podvodu na publiku, o hudbě chráněné silně nabitým ostnatým drátem apod.

Koncert probíhá za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR.

    

Nenechte si ujít

E1 Mladí sólisté I

Zaposloucháme se do umění mladých interpretů, kteří úspěšně prošli interpretační soutěží JFO. Orchestr povede Stanislav Vavřínek.

13. 01. 2022
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 150 Kč

E1 Mladí sólisté I

Zaposloucháme se do umění mladých interpretů, kteří úspěšně prošli interpretační soutěží JFO. Orchestr povede Stanislav Vavřínek.

13. 01. 2022
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 150 Kč

E1 Mladí sólisté I

Zaposloucháme se do umění mladých interpretů, kteří úspěšně prošli interpretační soutěží JFO. Orchestr povede Stanislav Vavřínek.

13. 01. 2022
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 150 Kč