13. 01. 2022
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 150 Kč

E1 Mladí sólisté I

Zaposloucháme se do umění mladých interpretů, kteří úspěšně prošli interpretační soutěží JFO. Za klavír usedne talentovaný Tomáš Vrána a orchestr povede Stanislav Vavřínek.

 

Antonín Dvořák
Árie Rusalky ze stejnojmenné opery op. 114

Antonín Dvořák
Árie Ježibaby z opery Rusalka op. 114

Ruggero Leoncavallo
Árie Mimi z opery Bohéma

Camille Saint-Saëns
Árie Dalily z opery Samson a Dalila op. 47

Jacques Ibert
Koncert pro flétnu a orchestr

Béla Bartók
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 BB 91, Sz 83

 

Patricia Smoľáková – soprán
Dominika Škrabalová – mezzosoprán
Eliška Honková – flétna
Tomáš Vrána – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Stanislav Vavřínek – dirigent

 

V poněkud neobvyklém operním entrée koncertu postupně zazní čtyři árie z oper Dvořáka, Leoncavalla a Saint-Saënse v podání dvou absolventek zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity. 

Ibertův koncert pro flétnu z roku 1932 je nejznámější prací tohoto francouzského skladatele. Jeho brilantní dílo je považováno za jedno z náročnějších ve flétnovém repertoáru a právě pro svou obtížnost zůstávalo po léta nepovšimnuto. Nyní je však jednou z nejvíce interpretovaných skladeb pro flétnu.

Většina klavírních děl Bély Bartóka byla určena pro jeho vlastní koncerty. Našel svůj osobitý kompoziční styl, který je patrný již v díle z roku 1911 s názvem Allegro Barbaro, v němž s klavírem zachází jako s bicím nástrojem. Tento styl využívá i ve velmi obtížném Prvním klavírním koncertu z roku 1926. Ve skladbě se projevuje i tehdejší autorova fascinace barokní hudbou a využití jejích principů v moderních modifikacích (kontrapunkt, emocionální působivost, třívěté schéma). První uvedení v USA koncem roku 1927 vzbudilo silné pobouření. Kritika dokonce mluvila o nejděsivějším podvodu na publiku, o hudbě chráněné silně nabitým ostnatým drátem apod.

Koncert probíhá za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR.

    

Nenechte si ujít

E2 Mladí dirigenti

Po absolvování týdenního dirigentského kurzu se na společném koncertě představí mladí dirigenti se sólistou Martinem Kasíkem.

17. 02. 2022
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 100 Kč

E3 Mladí sólisté II

Podruhé se zaposloucháme do umění mladých interpretů, kteří úspěšně prošli interpretační soutěží JFO pod taktovkou Roberta Kružíka.

17. 03. 2022
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 150 Kč

E4 ZUŠ Open (JFO dětem)

Na koncertě vedle sebe k pultům usednou žáci ZUŠ a členové orchestru JFO, k nimž se připojí špičkoví umělci – Ivo Kahánek, Terezie Vodička Kovalová, …

26. 05. 2022
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 200 Kč